Ἅγ. Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

Παρατηροῦμε ὁ ἕνας τὶς ἁμαρτίες τοῦ ἄλλου, ὄχι γιὰ νὰ κλάψουμε, ἀλλὰ γιὰ νὰ κατηγορήσουμε ·

οὔτε γιὰ νὰ θεραπεύσουμε, ἀλλὰ γιὰ νὰ μεγαλώσουμε ἀκόμα περισσότερο τὴν πληγή ·

καὶ γιὰ νά ᾽χουμε δικαιολογία γιὰ τὶς δικές μας κακίες τὰ τραύματα τοῦ πλησίον.

Τοὺς κακοὺς καὶ τοὺς καλοὺς τοὺς χαρακτηρίζει ὄχι ἡ συμπεριφορά, ἀλλὰ ἡ διαφορὰ γνώμης καὶ ἡ φιλία.

Ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα ἐπαινοῦμε σήμερα, τὰ κατηγοροῦμε αὔριο ·

 κι᾽ ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα καταδικάζουν οἱ ἄλλοι, ἐμεῖς τὰ θαυμάζουμε .

Καὶ ὂλα συγχωροῦνται στὸν ἀσεβῆ.

Τόσο μεγαλόψυχοι εἴμαστε ἀπέναντι στὴν κακία!» 

 Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τὴς Μέλιας»

ΛEIMΩNAPION
Διμηνιαίο φυλλάδιο ορθοδόξου διδαχής
Έκδοση ιεράς μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης
Φύλλο 27ο’ – Έτος Ε’-2006 –Μάιος- Ιούνιος

Εικόνα από:arrasto

violet flower smiley