ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ0

Ν’ αϊλί εμέν, να βάϊ εμέν… Τ’ ομμάτια μ’ ντο ελέπνε…
Αλίμονό μου κρίμα μου… Τα μάτια μου τι βλέπουν…

Πόντος! Εν άστρον φωτεινόν σ’ Ελλενικούς αιώνας.
Αργοναυτών το άρωμαν και τη Ακρίτα κάστρον.
Νύφε ακριβοθώρετος τη Πόντου τη Ευξείνου
Πυκνέσα δύσσα σα ρας ά μάραντα φορτωμένα.
Πόντος! Αγέρας παρχαρί, θύμηρου μυρωδία
Τη λύρας γλυκολάλεμαν, νερόπα πάντα κρύα.
Πόντος! Η πρώτεσα χαρά μ’, το υστερνόν μ’ ο πόνος.
Αροθυμώ και τραγωδώ, αροθυμώ και κλαίω.
Κι έρθενε χρόνια δίσεκτα, καταραμένα χρόνια
Ο ουρανόν ελίβωσεν, σην γην ποτάμ’ το (γ)αίμαν.

ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ14
Κ’ εσκώθεν θρήνος θάνατος, πέρα περού σον Πόντον.
Ξαν κρούγ’νε οι Αγαρηνοί και καίγ’νε και ρημάζ’νε,
Ο βίον χάται γενεών, ο κόσμον ξεριζούται
Κι ένας λαός πορεύκεται σ΄Αδάμ την εξορίαν.
Αποτελειώνε σον γιαλόν το έργον των Αγαρηνών οι Φραγκολεβαντίνοι.
Και κ’ εγροικάς ο άκλερον ποίος τεσόν εν’ ο εχθρόν και ποίος εν ο φίλον.
Και σην Ελλάδαν έρθαμε ρίζα’ μουν προαιώνιον
ΠΑΤΡΙΔΑ τη ΠΑΤΡΙΔΑΣ
Και ξαν πουλί μ’ ασ’ην αρχήν χτίζομεν το γεφύριν.
Σα μαύρα τα χαλάσματα άθα και μανουσάκια.
Την γήν κατατρυπαίνομεν μ’ αλέτριν και χορόν,
Τον ήλιο ξαν σα χέρα ‘ μουν αγαπεμέν κρατούμεν
Και μ’ έναν στόμαν, μ’ έναν ψην και νουν βροντολαλούμεν
ΠΟΝΤΟΣ! Έν’ άστρον φωτεινόν

ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ13

ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ5

Η Γενοκτονία ως όρος πρωτοχρησιμοποιήθηκε στη δίκη της Νυρεμβέργης. Σημαίνει δε τη μεθοδική εξολόθρευση (συνολική ή μερική) μιας εθνικής φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας.

Πρόκειται για πρωτογενές έγκλημα που δεν έχει σχέσεις με πολεμικές συγκρούσεις. Δεν εξοντώνεται μια ομάδα για κάτι που έκανε αλλά για κάτι που είναι.

ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ1

ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ16

Με μια τέτοια εννοιολογική αναδρομή στο παρελθόν μπορούμε να προσδιορίσουμε κυρίως δυο βασικές γενοκτονίες στις αρχές του προηγούμενου αιώνα: τη γενοκτονία των Αρμενίων και των Ελλήνων του Πόντου από τους τούρκους οι οποίοι μέχρι πρότινος παρέμειναν σε αφάνεια και κυρίως η των Ελλήνων του Πόντου.

Δ.Λακαφώσης

ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ11

ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ7

Οι εξοντώσεις βέβαια των Ελλήνων του Πόντου άρχισαν το 1461, οκτώ χρόνια μετά την άλωση της Πόλης.

Από το 1908- 1915 παρατηρούνται εξοντώσεις των Ελλήνων του Πόντου στην ευρύτερη περιοχή της Μ. Ασίας.

Το 1916 έχουμε την εξόντωση των Ελλήνων του Πόντου στη Σαμψούντα.

Το 1919 με την απόβαση στην Τραπεζούντα στις 19 Μαΐου, έχουμε την χαριστική βολή του Ποντιακού Ελληνισμού.

ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ18

ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ6

Ο υπερεθνικισμός των Νεοτούρκων και των Κεμαλικών που αποσκοπούσε στην εξαφάνιση και την απαλλαγή από άλλους λαούς στην κυριαρχία τους χωρίς καμία άλλη αιτία αλλά και μόνο για κάτι που ήταν.

Εξοντώθηκαν 353.000 Έλληνες Πόντιοι στην περίοδο 1916 – 1923, ενώ στις παραμονές του Α’ΠΠ ο Ποντιακός Ελληνισμός μετρά 700.000 ανθρώπους, εξοντώθηκε δηλαδή το 50% των Ελλήνων Ποντίων.

Αντιγραφή/ Απομαγνητοφώνηση για το «σπιτάκι της Μέλιας»

Πηγή: βίντεο στο youtube

Εικόνες «κομμένες» από το βίντεο

violet flower smiley

Advertisements