῾Η ἱερή εἰκόνα τῆς ῾Υπεραγίας Θεοτόκου τοῦ Ζίροβιτς εὑρέθηκε μέ θαυματουργικό τρόπο τό 1470 στήν περιοχή τοῦ Ζίροβιτς, στά σύνορα τοῦ Γκροῦνενκ.

Μέσα στό δάσος, τό ὁποῖο ἀνῆκε στόν ᾿Ορθόδοξο Λιθουανό τιτλοῦχο ᾿Αλέξανδρο Σόλτον, οἱ βοσκοί ἀντίκρισαν ἕνα ὑπερφυσικό λαμπρό φῶς καί ὅταν ἐπλησίασαν εἶδαν τήν ἀκτινοβόλο εἰκόνα τῆς Θεοτόκου ἐπάνω σέ ἕνα δένδρο.

Μέ σεβασμό οἱ βοσκοί ἔδωσαν τήν εἰκόνα στόν ᾿Αλέξανδρο Σόλτον, ὁ ὁποῖος, χωρίς νά δώσει ἰδιαίτερη σημασία, τήν ἐτοποθέτησε σέ ἕνα προσκυνητάρι.

Τήν ἑπόμενη μέρα ὁ Σόλτον εἶχε ἐπισκέπτες καί ἤθελε νά τούς δείξει τί εἶχε εὑρεθεῖ. Πρός μεγάλη ἔκπληξή του δέν εὑρῆκε τήν εἰκόνα στό προσκυνητάρι, ἄν καί τήν εἶχε δεῖ ἐκεῖ πρίν ἀπό λίγο.

Μετά ἀπό κάποιο χρονικό διάστημα οἱ βοσκοί πάλι εὑρῆκαν τήν εἰκόνα στό ἴδιο μέρος καί τήν πῆγαν πάλι στόν ᾿Αλέξανδρο Σόλτον.

Αὐτή τή φορά, ὅμως, παρέλαβε τήν εἰκόνα μέ μεγάλο σεβασμό καί ὑποσχέθηκε νά κτίσει μία ἐκκλησία πρός τιμήν τῆς ῾Υπεραγίας Θεοτόκου στό μέρος ὅπου εὑρέθηκε εἰκόνα. Γύρω ἀπό τήν ξύλινη ἐκκλησία σύντομα ἐδημιουργήθηκε ἕνας οἰκισμός καί ἀργότερα ἐδημιουργήθηκε μία ἐνορία.

Περί τό 1520 ἐκκλησία καταστράφηκε ἀπό φωτιά, παρά τίς προσπάθειες τῶν κατοίκων νά σβήσουν τήν πυρκαγιά καί νά σώσουν τήν εἰκόνα. ῞Ολοι ἐνόμιζαν ὅτι εἰκόνα εἶχε καταστραφεῖ.

῞Ομως, μερικά παιδιά ἀπό τό χωριό, γυρνώντας ἀπό τό σχολεῖο, εἶδαν ἕνα θαυμαστό ὅραμα. ῾Η Παρθένος Μαρία, ἐξαιρετικά ὄμορφη καί ἀκτινοβόλος, ἐκαθόταν ἐπάνω σέ μία πέτρα στήν καμένη ἐκκλησία καί στά χέρια της ἐκρατοῦσε τήν εἰκόνα της. Τά παιδιά δέν ἐτόλμησαν νά τήν πλησιάσουν, ἀλλά ἔτρεξαν γιά νά ἀναφέρουν τό γεγονός σέ συγγενεῖς καί φίλους.

῞Ολοι μαζί οἱ πιστοί μαζί μέ τόν ἱερέα πῆγαν στό λόφο καί εὑρῆκαν τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας τελείως ἀνέπαφη ἀπό τή φωτιά, τοποθετημένη ἐπάνω σέ μία πέτρα μέ ἕνα ἀναμμένο καντήλι μπροστά της. ῎Εκτισαν μία πέτρινη ἐκκλησία καί ἐτοποθέτησαν ἐντός αὐτῆς τή θαυματουργή εἰκόνα.

᾿Αργότερα, ἐκεῖ, ἀναπτύχθηκε ἕνα ἀνδρικό μοναστήρι πού κατηύθυνε τόν ἀγώνα τῆς ᾿Ορθοδοξίας κατά τῆς Οὐνίας καί τῶν Λατίνων. Τό 1609 μονή κατελήφθη ἀπό Οὐνίτες καί παρέμεινε ὑπό τήν κατοχή τους μέχρι τό 1839. Τό ἴδιο ἔτος μονή περιῆλθε καί πάλι στούς ᾿Ορθοδόξους.

Κατά τή διάρκεια τοῦ Α’ Παγκοσμίου πολέμου εἰκόνα τῆς Παναγίας τοῦ Ζίροβιτς μεταφέρθηκε, πρός πνευματική ἐνίσχυση τοῦ λαοῦ, στή Μόσχα καί στίς ἀρχές τοῦ 1920 ἐπεστράφη στή μονή.

Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεός,
ἐλέησον μᾶς. ᾿Αμήν.

Πηγή:Αποστολική Διακονία

violet flower smiley

Advertisements