ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΜΕ

+ Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Eγινε πλέον μόδα στήν πατρίδα μας νά νομιμοποιοῦνται οἱ προγαμιαῖες σχέσεις μέ τήν τέλεση πολιτικοῦ γάμου.

Ἐνῶ ἡ Ἐκκλησία ἔχει ἀποφανθεῖ ὅτι ὁ πολιτικός γάμος καί τά σύμφωνα συμβιώσεως εἶναι «πορνογαμία», ἐν τούτοις ἔχει περάσει στή κοινή γνώμη ἡ ἀθώωση τοῦ πολιτικοῦ γάμου, μέ ἀποτέλεσμα παιδιά χριστιανικῶν οἰκογενειῶν γιά διαφόρους οἰκονομικούς λόγους νά τελοῦν πρῶτα πολιτικό γάμο, εἰς τόν ὁποῖο μάλιστα παρίστανται καί πιστοί χριστιανοί συγγενεῖς τοῦ ζεύγους.

Τό χειρότερο ὅμως εἶναι, ὅτι μερικά ἀπό τά ζευγάρια αὐτά συνδυάζουν τόν Ἐκκλησιαστικό γάμο μέ τήν βάπτιση τοῦ ἐκτός γάμου παιδιοῦ τους ἐμπαίζοντας μέ τόν τρόπο αὐτό τήν ἱερολογία τοῦ Μυστηρίου τοῦ γάμου.

Σ’ αὐτό τόν ἐμπαιγμό ἡ Ἐκκλησία κυριολεκτικά «σέρνεται» μή ἀποτολμοῦσα νά ἀρθρώσει διά τῶν Ἐπισκόπων καί Ἱερέων της τόν λόγο τῆς ἀληθείας.

Ἡ τακτική αὐτή τῆς ἰσοπεδώσεως δέν ὠφελεῖ κανένα, διότι οἱ μέν ἐμπλεκόμενοι δέν ἐπιδεικνύουν καμία θρησκευτική εὐαισθησία, οἱ δέ πιστοί σκανδαλίζονται γιά τήν ἐκκοσμίκευση καί τόν συμβιβασμό τῆς Ἐκκλησίας μέ τίς νέες περίεργες συνήθειες, οἱ ὁποῖες προβάλλονται ἀπό τά Μέσα Ἐνημερώσεως καί δημιουργοῦν μόδα.

Τό τραγικό εἶναι, ὅτι ὡς διοίκηση ἀποφασίζομε, ὡς πρόσωπα ὅμως δέν ἐφαρμόζομε. Ἡ ἀνησυχία μερικῶν θεολόγων καί πνευματικῶν, ὅτι οἱ σύγχρονοι χριστιανοί κατεδαφίζουμε ὅρους καί κανόνες πού ἐθέσπισαν μέ Πνεῦμα Ἅγιο οἱ Θεοφόροι Πατέρες, δέν εἶναι ἀβάσιμη.

Αὐτή ἡ ἀνομοιομέρεια, ἡ ἀντιγνωμία καί ὁ αὐτοσχεδιασμός θά μᾶς κοστίσει, ἀλλά, ὅταν τό ἀντιληφθοῦμε θά εἶναι ἀργά. Ὅσο εἶναι καιρός, ἐπιβάλλεται νά λάβωμε ἀποφάσεις. Ὁ λαός ἀπαιτεῖ ἀπό τήν Ἐκκλησία νά πορεύεται μέ βάση τό Εὐαγγέλιο καί τή διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων.

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τὴς Μέλιας»

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΜΑΪΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 • ἀρ. φύλλου 81 • ἔτος 14ο

 

violet flower smiley

Advertisements