Ἀναζητητής Θεοῦ

Κύριε, Ἰησοῦ Χριστέ καί Δέσποτα τῆς ζωῆς μας.

Δέν ὑπάρχουν λόγια μέ τά ὁποῖα νά μπορέσουμε νά Σέ εὐχαριστήσουμε. Εἴμαστε τόσο μά τόσο μικροί καί ἄμυαλοι.

Πόσα ἡ ἀγαθοσύνη Σου δέν ἔχει κάνει γιά μᾶς. Καί τόν ἴδιο τόν Ἑαυτό Σου δέν ἐδίστασες νά τόν δώσεις.

Ὁ Δεσπότης… θυσιάζεσαι, γιά τόν δοῦλο.

Ἀλλά καί ἀφοῦ προσεφέρθης, δέν ἔμεινες ἐκεῖ. Ἀλλά κάθε στιγμή συνεχίζεις νά μᾶς καταδιώκεις μέ τό ἔλεός Σου.

Ἡ μέριμνά Σου εἶναι ἡ ἐπιστροφή μας κοντά Σου. Ἡ μόνη σου ἐργασία, ἡ ἐργασία γιά τή σωτηρία μας.

Πόσο, Κύριε νοιάζεσαι γιά μᾶς τούς ἀναξίους!! Παρ’ ὅλο πού βλέπεις τήν ἀχαριστία μας καθημερνά νά Σέ σταυρώνει.

Δῶρο μέγα, εὐεργεσία, εἶναι ἡ Θυσία Σου.

Ἐμεῖς ὅμως παρ’ ὅλο πού τό γνωρίζουμε, τό πετᾶμε καί τό ποδοπατοῦμε λέγοντάς Σου ὅτι δέν σέ θέλουμε Κύριε, δέν θέλουμε τήν ἐλευθερία μας.

Νά ξέραμε… ὅτι ὀφειλέτες εἴμαστε καί ὅτι τόσα πολλά ὀφείλουμε.

Πού τό ἐλάχιστο πού πρέπει νά κάνουμε εἶναι νά δεχθοῦμε τό Δῶρο. Ἀλλά, ἀλλοίμονο…. πόσο τυφλωμένοι μπορεῖ νά εἴμαστε, ὥστε τό Δῶρο δέν τό δεχόμαστε καί Σοῦ λέμε:

«Κράτησέ το. Δέν τό θέλουμε οὔτε τό Δῶρο Σου, οὔτε Ἐσένα»

Κι ἐνῶ Ἐσύ ποθεῖς τήν ἕνωση μαζί Σου….!!!!

Ἐλέησέ μας Χριστέ…

Γιά νά Σέ ποθήσουμε…

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τὴς Μέλιας»

Εικόνα από:Διακόνημα

ΚΙΒΩΤΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΙΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ 31 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

violet flower smiley

Advertisements