Κύριε, εἶναι πολλὲς οἱ δυσκολίες τῆς ζωῆς μας. Θελήσαμε νὰ γίνουμε θεοὶ χωρὶς Ἐσένα καὶ τώρα καταντήσαμε νὰ εἴμαστε φτωχοὶ ζώντας μακριὰ ἀπὸ Σένα.

Τὰ προβλήματα, πολλά. Οἱ κίνδυνοι καθημερινοί. Τὰ θλιβερὰ ἀναπάντεχα. Ἡ μοναξιὰ ἐξαντλητική. Ὁ φόβος ἔντονος.

Κι ἐγὼ ταπεινωμένος μπροστά Σου φωνάζω: « Κύριε, βοήθησέ με νὰ ἀντιμετωπίζω, μὲ ψυχικὴ γαλήνη, μὲ σύνεση καὶ μὲ ἐλπίδα ὅλα ὅσα θὰ μοῦ προσφέρει ἡ σημερινή ἡμέρα».

Σίγουρα πολλὲς καὶ πολύμορφες εἰδήσεις θὰ λάβω, γι΄ αὐτὸ στήριξέ με καὶ δίδαξέ με νὰ τὶς δεχθῶ μὲ ἠρεμία καὶ δίχως ὑπερβολὲς συναισθηματικές, ἀλλὰ καὶ μὲ πίστη καὶ πεποίθηση ὅτι προέρχονται ὅλα ἀπὸ Σένα, μὲ πολὺ ἀγάπη γιὰ μένα.

Καὶ σήμερα πολλὲς θὰ εἶναι οἱ φωνές, ποὺ θὰ μὲ καλοῦν στὴν χωρὶς φραγμοὺς ἀπόλαυση τῆς ζωῆς ποὺ δὲν μοῦ ἀνήκει.

Πολλὲς θὰ εἶναι οἱ φωνὲς, ποὺ μὲ εἰρωνεία θὰ φωνάζουν ὅτι δὲν ὑπάρχεις καὶ πὼς δὲν ἀξίζει νὰ πᾶνε χαμένα τὰ χρόνια τῆς ζωῆς μας.

Πολλοὶ θὰ εἶναι ἐκεῖνοι,ποὺ θὰ μὲ συμβουλεύουν γιὰ νὰ γίνω πιὸ σύγχρονος, πιὸ ἀνθρώπινος, πιὸ κοινωνικός.

Ἐξ ἄλλου, θὰ μοῦ λένε: «δὲν βλέπεις ὅτι ἔμεινες μόνος, δὲν βλέπεις τί κάνουν οἱ πολλοί;».

Ἀλλὰ, Σὺ Κύριε, καθοδήγησε τὶς σκέψεις μου, τὰ συναισθήματά μου καὶ τὶς ἀποφάσεις μου.

Δίδαξέ με, νὰ συμπεριφέρομαι σὲ ὅλους μὲ εὐθύτητα καὶ σύνεση, ὥστε νὰ μὴ συγχίζω καὶ στενοχωρῶ κανέναν.

Δίδαξέ με, νὰ προσεύχομαι, νὰ πιστεύω, νὰ ὑπομένω, νὰ συγχωρῶ καὶ νὰ ἀγαπῶ.

Δός μου τὴ δύναμη νὰ ὑποφέρω τὸν κόπο τῆς ἡμέρας καὶ μὴ μ΄ἀφήνεις νὰ ξεχνάω, ὅτι τὰ πάντα προέρχονται ἀπὸ Σένα γιὰ μένα.

Γιὰ μένα μὲ ἀγάπη, γιὰ νὰ κερδίσω ὅ,τι ἔχασα μακριά Σου. Νὰ κερδίσω τὴν ἡμέρα, τὸ χρόνο, τὴ ζωή μου. Ἀμήν.

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τὴς Μέλιας»

ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΤΕΥΧΟΣ 90 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

Εικόνα από:liveinternet.ru

Advertisements