+ Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Aὐτό πού ζεῖ ὁ κόσμος τήν περίοδο αὐτή, δέν τό ἔζησε ποτέ κατά τό παρελθόν.

Αὐτό πού συμβαίνει στήν πατρίδα μας, εἶναι πρωτόγνωρο καί συνταρακτικό. Μαζί μέ τήν πνευματική, κοινωνική καί οἰκονομική κρίση συμβαδίζει καί ἡ πάσης φύσεως ἀνατροπή. Ἀπό μέρα σέ μέρα δέν γνωρίζουμε τί θά προκύψει.

Οἱ ἀλλαγές εἶναι καταιγιστικές. Ἑκεῖνοι πού κατευθύνουν τίς τύχες τῶν λαῶν ἔχουν βάλει στό ὄχημά τους τήν μέγιστη ταχύτητα.

Ὁ κόσμος δέν εἶναι θεατής, ἀλλά ἐπιβάτης τοῦ νέου συστήματος πού μέ ἰλιγγιώδη ταχύτητα πορεύεται σ΄ ἕναν ἄλλο κόσμο. Ἀλήθεια εἶναι, ὅτι τά ἔχουμε χαμένα. Ἔχουμε σαστίσει ἀπό αὐτά πού ὑφιστάμεθα.

Ἀλλαγές παντοῦ, στή φορολογία, στό ἀσφαλιστικό σύστημα, στήν οἰκονομία, στή νομοθεσία, στό ἐργασιακό δίκαιο,
στή παιδεία, στίς σχέσεις τῶν κρατῶν…

Ἀλλαγές πού φέρνουν ἀνατροπές. Οἱ ἀνατροπές φέρνουν ἀναταράξεις καί ἐκρήξεις, γιατί δέν ἀποσκοποῦν στόν ἄνθρωπο ὡς ψυχοσωματική ὕπαρξη, ἀλλά ὡς οἰκονομική μονάδα.

Θα ὑποφέρουμε πολύ ἀπό αὐτή τή θεώρηση τοῦ ζητήματος. Αὐτή ἡ ἀντιμετώπιση, πού παραγνωρίζει καί ὑποτιμᾶ τίς πνευματικές καί ψυχικές ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπου, θά μᾶς ὁδηγήσει σέ ἀδιέξοδο μέ καταστροφικές γιά τόν ἄνθρωπο καί τήν κοινωνία ἐξελίξεις.

Ὁ Ἑλληνικός λαός δέ θέλει ἀνατροπή τῆς παραδόσεώς του, τῆς πνευματικῆς του κληρονομιᾶς καί τῶν ἠθῶν τῆς κοινωνίας του. Θέλει ἀνατροπή τῆς διαφθορᾶς καί τῶν ὀργανωμένων ὑπούλων σχεδίων κατά τῆς ὑποστάσεώς του καί τῆς Ἐκκλησίας του.

Ἐάν μερικοί θεωροῦν πρόοδο καί ἐκσυγχρονισμό τήν καθαίρεση τῶν Ἱερῶν Συμβόλων, τήν κατάργηση τῶν θρησκευτικῶν εἰς τά Σχολεῖα, τήν σταδιακή ἀπομάκρυνση τοῦ λαοῦ ἀπό τίς ἀξίες τῆς πίστεως καί τῆς πατρίδος, τήν διάλυση τῆς οἰκογένειας, τόν ἀποπροσανατολισμό τοῦ λαοῦ ἀπό τίς ἀρχές τοῦ Ἑλληνορθοδόξου πολιτισμοῦ, πλανῶνται πλάνην οἰκτράν.

Ἄνθρακες θά εἶναι ὁ θησαυρός τους. Γιατί ὑπάρχει καί θά ὑπάρχει ἡ Ἐκκλησία, πού μέ τή δύναμη τοῦ ἤθους της καί τῆς ζωῆς τῶν μελῶν της, θα ἀνατρέψει τά σχέδιά τους.


Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τὴς Μέλιας»

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 – ἀρ. φύλλου 68 – ἔτος 12ο

Εικόνα από:.bianoti.com

violet flower smiley

Advertisements