Κλειώ-Σταυρούλα Κουράση

Ὅταν καταρρέουν ὄνειρα, προσπάθειες, κόποι καί προσδοκίες, ἰσχυρό ἀντίδοτο ἔχουμε τήν ἐλπίδα ὅτι δέν χάθηκαν ὅλα, δέν μπορεῖ, θά ξημερώσει καί γιά μᾶς.

Δέ θά μᾶς ἐγκαταλείψει ὁ Πατέρας. Κι ἄν πορευθῶ ἐν μέσῳ σκιᾶς θανάτου οὐ φοβηθήσομαι κακά ὅτι Σύ μετ’ ἐμοῦ εἶ.

Ζώντας σέ ἕνα τόσο ἀσταθῆ κόσμο ὅπου τά πάντα μπορεῖ νά συμβοῦν καί κανείς δέν εἶναι σίγουρος -πιό πολύ ἀπό τίς προηγούμενες ἐποχές-τί θά ξημερώσει ἡ κάθε αὐριανή ἡμέρα, χρειάζεται ἕνα ἰσχυρό ἀντιστήριγμα γιά σθεναρή ἀντίσταση στά ὅποια χτυπήματα.

Μήν ἐλπίζετε ἐπί υἱούς ἀνθρώπων, μᾶς παραγγέλλει.

Ἔρχεται ὥρα πού κι αὐτή ἀκόμα ἡ παντοδυναμία τοῦ πλούτου στέκει ἀμήχανη καί ἀνίσχυρη.

Ὅταν ἐρχόμαστε ἀντιμέτωποι μέ παντός εἴδους ἀρνητικές καταστάσεις, ἀκόμα καί ἄν τίποτε δέν μᾶς ἔχει πιά ἀπομείνει, ἐμεῖς μέ ἐμπιστοσύνη ἄς ἀναζητήσουμε τό χέρι Του γιά νά στηριχθοῦμε καί νά πορευτοῦμε, χωρίς νά μᾶς τρομάζουν οἱ φουρτοῦνες.

Συνετοί καραβοκήρυδες μέ ῾Οδηγό στό τιμόνι μας.

Λυσσομανάει ὁ βοριάς δύσκολων περιστάσεων, βουνό τά προβλήματα, οἰκογενειακά, οἰκονομικά, ἐπαγγελματικά καί ἄλλα, κάπου ὅμως μέσα στήν πιστή καρδιά σιγοκαίει ἡ φλογίτσα τῆς Πίστης.

Θά ξανάρθει ἡ γαλήνη.

Δέν μπορεῖ, εἴμαστε παιδιά Του, δέ θά μᾶς ἀφήσει νά χαθοῦμε, ἔρμαια στό πέλαγος τῶν ἀντιξοοτήτων.

Θά μᾶς σώσει!


Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τὴς Μέλιας»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
Μηνιαῖο περιοδικό Ἑλληνορθόδοξης Μαρτυρίας
ΕΤΟΣ 49ο-ΜΑΡΤΙΟΣ 2015-ΤΕΥΧΟΣ 497

Εικόνα από:chitalnya.ru

violet flower smiley