Από το γεροντικό

Επισκέφτηκαν κάποιοι αδελφοί τον αββά Αντώνιο και του λέγουν:

-Ειπέ μας γέροντα, κάποιο λόγο, πως να σωθούμε;

Τους λέει ο γέροντας:

– Ακούσατε την Γραφή; Αρκετή είναι για σας.

Αυτοί όμως είπας:

-Θέλομε ν’ ακούσωμε και από σένα, πάτερ.

Κι ο γέροντας τους λέει:

– Το Ευαγγέλιο λέει, ΄«αν κάποιος σε ραπίσει στη δεξιά σιαγόνα, στρέψε του και την άλλη».

Αυτοί του λένε:

-Ούτε αυτό το μπορούμε.

Τους λέει ο γέροντας:

-Αν δεν μπορείτε να στρέψετε και την άλλη,  υπομείνατε τουλάχιστον τη μία.

Αυτοί του λένε:

– Ούτε αυτό το μπορούμε.

Τους λέει ο γέροντας:

– Αν ούτε αυτό δεν μπορείτε, μην ανταποδίδετε όσα δεχθήκατε.

Και είπαν:

– Ούτε αυτό το μπορούμε.

Λέει λοιπόν ο γέροντας στο μαθητή του: Φτιάξ’ τους λίγο τραχανά γιατί είναι άρρωστοι.

Και σ’ αυτούς λέει:

-Αν αυτό δεν μπορείτε να το κάνετε κι εκείνο δεν το θέλετε, τι να σας κάνω; Χρειάζονται προσευχές.

Αντιγραφή για το «σπιτάκι της Μέλιας»

ΛΕΙΜΩΝΑΡΙΟΝ

Διμηνιαίο φυλλάδιο Ορθοδόξου διδαχής
Έκδοση Ιεράς Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης
Έτος Α’ – 2002 – Ιούλιος – Αυγουστος

Εικόνα από:hristiane.ru

violet flower smiley

Advertisements