.

«Κύριε, Κάνε με ὄργανο δικό σου. Ὄργανο τῆς ἀγάπης,

ἡ ὁποία ἐκδιώκει τή ταραχή καί φέρνει τήν εἰρήνη.

Κάνε στὴ θέση τοῦ μίσους νὰ βάζω τὴν ἀγάπη.

Στὴ θέση τῆς ὕβρεως, νὰ βάζω τὴ συγγνώμη.

Στὴ θέση τῆς πλάνης, νὰ βάζω τὴ πίστη.

Στὴ θέση τῆς διχόνοιας, νὰ βάζω τὴν ἕνωση.

Στὴ θέση τῆς ἀπελπισίας, νὰ βάζω τὴν ἐλπίδα.

Στὴ θέση τῆς λύπης, νὰ βάζω τὴ χαρά.

Κύριε, κάνε νὰ μὴ ζητῶ τόσο νὰ παρηγορηθῶ, ὅσο νὰ παρηγορῶ.

Νὰ μὴ ζητῶ τόσο νὰ ἀγαπιέμαι, ὅσο νὰ ἀγαπῶ.

Γιατί, ὅταν δίνουμε, λαβαίνουμε.

Ὅταν λησμονοῦμε τὸν ἑαυτό μας, τὸν ξαναβρίσκουμε.

Ὅταν συγχωροῦμε, λαμβάνουμε τὴν ἄφεση.

Ὅταν ἀποθνήσκουμε, βρίσκουμε τὴν αἰώνια ζωή».

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τὴς Μέλιας»

.

ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΕΤΟΣ 11ο ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 106

Εικόνα από: rifmnet.ru

violet flower smiley

Advertisements