Ο ΑΕΤΟΣ1Ο ΑΕΤΟΣ ΤΟΥ ΜΙΜΗ 1

 

 

 

 

 

 

 

….

Ὁ ἀϊτὸς τοῦ Μίμη πετᾶ.

Πετᾶ ὑψηλὰ στὸν οὐρανό.

Φαίνεται σὰν πουλί.

Ὁ Μίμης τὸν καμαρώνει.

καὶ κρατεῖ τὸ σχοινὶ γερὰ.

Ἡ Ἀγλαΐα εἶναι πλάϊ του.

Καμαρώνει κι’ αὐτὴ

καὶ λέγει:

– Νά τος, νά τος ὁ ἀϊτός,

ὄμορφος καμαρωτός.

Νά τος πῶς πετᾶ ψηλά,

μᾶς κοιτάζει καὶ γελᾶ.

Ο ΑΕΤΟΣ

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τὴς Μέλιας»

Αλφαβητάριον-1971
Ι.Κ ΓΙΑΝΝΕΛΗ ΣΑΚΚΑ

violet flower smiley

Advertisements