.

Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος

Aν σοῦ πῶ, νήστεψε, πολλές φορές μοῦ προβάλλεις ὡς δικαιολογία τήν ἀσθένεια τοῦ σώματος.

Ἄν σοῦ πῶ, δῶσε στούς φτωχούς, μοῦ λές ὅτι εἶσαι φτωχός καί ἔχεις νά ἀναθρέψεις παιδιά.

Ἄν σοῦ πῶ, νά ἔρχεσαι τακτικά στίς Συνάξεις τῆς Ἐκκλησίας, μοῦ λές, ἔχω διάφορες μέριμνες.

Ἄν σοῦ πῶ, πρόσεχε αὐτά πού λέγονται στήν Ἐκκλησία καί κατανόησε τό βάθος τῶν λόγων τοῦ Θεοῦ, μοῦ προβάλλεις ὡς δικαιολογία τήν ἔλλειψη μορφώσεως.

Ἄν σοῦ πῶ, φρόντισε νά βοηθήσεις ψυχικά τόν ἀδελφό σου, μοῦ λές ὅτι δέν ὑπακούει ὅταν τόν συμβουλεύω, ἀφοῦ πολλές φορές τοῦ μίλησα καί περιφρόνησε τά λόγια μου.

Βέβαια, δέν εὐσταθοῦν οἱ προφάσεις αὐτές καί ὅλα αὐτά εἶναι χλιαρά λόγια, ἀλλά, παρά ταῦτα, μπορεῖς νά προφασίζεσαι.

Ἄν ὅμως σοῦ πῶ, ἄφησε τήν ὀργή καί συγχώρεσε τόν ἀδελφό σου, ποιά ἀπό τίς προφάσεις αὐτές μπορεῖς νά χρησιμοποιήσεις;

Διότι, νομίζω, δέν μπορεῖς νά φέρεις ὡς πρόφαση οὔτε ἀσθένεια σώματος, οὔτε φτώχεια, οὔτε ἀμάθεια, οὔτε ἀπασχόληση καί μέριμνα, οὔτε τίποτε ἄλλο.

Γι’ αὐτό, ἀπ’ ὅλες σου τίς ἁμαρτίες, αὐτή ἡ ἁμαρτία θά σοῦ εἶναι ἀσυγχώρητη.

Ἀλήθεια, πῶς θά μπορέσεις νά ὑψώσεις τά χέρια σου στόν Οὐρανό;

Πῶς θά κινήσεις τή γλῶσσα σου νά προσευχηθεῖς; Πῶς θά ζητήσεις συγγνώμη;

Ἀκόμη κι’ ἄν θέλει ὁ Θεός νά σοῦ συγχωρήσει τίς ἁμαρτίες, δέν Τοῦ τό ἐπιτρέπεις ἐσύ, ἐπειδή δέν συγχωρεῖς τίς ἁμαρτίες τοῦ ἀδελφοῦ σου.

Διότι, ἄν ἐσύ ὁ ἴδιος ἐκδικηθεῖς καί ἐπιτεθεῖς ἐναντίον του, εἴτε μέ λόγια, εἴτε μέ ἀνάλογες συμπεριφορές, εἴτε μέ κατάρες, ὁ Θεός δέν θά ἐπέμβῃ πλέον, ἀφοῦ ἐσύ ἀνέλαβες τήν τιμωρία Του.

Καί ὄχι μόνο δέν θά ἐπέμβῃ, ἀλλά καί ἀπό σένα θά ζητήσει λόγο, διότι φέρθηκες ὑβριστικά πρός Αὐτόν.

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τὴς Μέλιας»

.

ΦΙΛΟΙ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ «Ο ΟΝΗΣΙΜΟΣ»
ΤΕΥΧΟΣ 12ο  ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2011

Εικόνα «το μύρωμα της συγχώρεσης» έργο του Michael Dudash από: Okruchy Slowa.

violet flower smiley

Advertisements