πρεσβυτέρα Κυριακή Παρασκευᾶ

Πῶς ν᾽ ἀνοίξω τό βραδύγλωσσο στόμα;

Μέ λειψή τή φωνή πῶς νά ὑμνήσω μπορῶ

τοῦ Θεοῦ τή Μητέρα, τήν Κυρά τῶν Ἀγγέλων,

ὅλου τοῦ κόσμου καί ὅλης τῆς πλάσης

τό πανώριο ἀγλάισμα, τό στολίδι τοῦ γένους μας;

Ἀπό φόβο ζαρώνω καί τ᾽ ἀνέγγικτα τρέμω

ν᾽ ἀγγίξω, Κυρά μου καί Δέσποινα.

Τί πράγματα θάμπος γεμάτα!

Ἐσύ, Κυρά, ἐχώρεσες μές στό πανάγιό σου σῶμα

τόν Κύριο καί Θεό μας, πού δέ χωροῦσε ὅλη ἡ γῆ,

ὅπου τά χωρισμένα συμπλησίασε

κι ἔφερε τήν εἰρηνοφόρα λύτρωση

μές στήν ψυχή τοῦ ἀποστάτη ἀνθρώπου.

Ἔτσι ἀπό Σέ σωματικά ἀνεβλάστησε

ὁ ἀγεώργητος καρπός, τό οὐράνιο τῆς ζωῆς ψωμί,

ὅπου ἀπό ποιά γλύκα καί χαρά καί χορτασμό

δέν πλημμυρᾶ ἡ καρδιά τοῦ πεινασμένου ἀνθρώπου;

Ὤ Κυρά, Κυρά, Κυρά μου!

Σχώρα τήν ἀνημποριά μου.


Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τὴς Μέλιας»

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΕΤΟΣ 11ο l ΤΕΥΧΟΣ 59ο l ΜΑΡΤΙΟΣ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

Εικόνα «Παναγία» έλαιογραφία του Παναγιώτη Δοξαρά που βρίσκεται στην Εθνική Πινακοθήκη από:el.wikipedia.org

violet flower smiley

Advertisements