.

Δὲν μοῦ λείπει τίποτε!…

Δὲν ἀπαιτῶ τίποτε!…

Δὲν μοῦ ἀξίζει τίποτε!…

Εἶμαι εὐχαριστημένος γιὰ ὅλα!…

Γιὰ ὅσα ἔχω ἢ δὲν ἔχω ἢ μοῦ δίδονται, εὐχαριστῶ καὶ δοξάζω τὸν Θεό!…

Ὅλους τοὺς ἀγαπῶ καὶ μὲ ὅλους εἶμαι εὐχαριστημένος!…

Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν!…

Ὅλοι μὲ ἀγαποῦν, ἀκόμη καὶ ὅταν μὲ κρίνουν, διότι μὲ ὠφελοῦν!…

Εὐχαριστῶ τὸν Χριστό μου ὅταν δὲν θέλω, δὲν ἀπαιτῶ, διότι τότε εἶμαι ἐλεύθερος· τότε μπορῶ νὰ ταπεινωθῶ, νὰ ἀγαπήσω, νὰ γεμίσω ἀπὸ Ἐκεῖνον!…

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τὴς Μέλιας»

 

ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ΑΦΙΔΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ἀριθμὸς τεύχους 5 -Σεπτέμβριος – Νοέμβριος 2014

Εικόνα από:douceuretdetente.centerblog.net

violet flower smiley

Advertisements