.

Για τη μητέρα 10 «ευχαριστώ»

Μ ε αγάπησες πριν μ’ αντικρίσεις.

Α φουγκράζεσαι τους πόνους μου πριν σου μιλήσω.

Ν ήπιο ήμουν, όταν με δίδαξες να βρίσκω παρηγοριά στο ουράνιο τόξο της θείας αγάπης.

Ά βυσσος είναι η καρδιά σου και στο βάθος της βρίσκεται πάντα η συγγνώμη.

violet flower smiley

Σ κόρπισες στη ζωή μου φως κα μου ’δειξες το δρόμο.

Α γαπάς δίχως όρους. Μου δίνεις χωρίς να μου ζητάς.

Γ ιάτρεψες τους μικρούς μου τους καημούς και τους μεγάλους.

Α κοίμητο της προσευχής σου το καντήλι κι η υπομονή σου βράχος.

Π ερπατάς μαζί μου στις χαρές και στις λύπες.

Ω κεανός είναι η αγάπη σου για μένα.

Νεφέλη

ΜΑΝΑ, Σ’ ΑΓΑΠΩ

Αντιγραφή για το «σπιτάκι της Μέλιας»

..

Περιοδικό Προς τη Νίκη

ΜΗΝΙΑΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
Έτος 55ο – Τεύχος 780- Φεβρουάριος 2015

Εικόνα «Μητέρα παιδιού με σύνδρομο Down είπε: είναι «μια ευλογία» από: Live Action News

violet flower smiley

Advertisements