Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Βασίλειος ο Μέγας και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος ήταν οι τρεις σοφότεροι διδάσκαλοι της θρησκείας μας που ονομάσθηκαν και Μεγάλοι Πατέρες της Εκκλησίας.

Στα χρόνια του αυτοκράτορα Αλεξίου του Κομνηνού, οι διαβασμένοι άνθρωποι εκείνης της εποχής φιλονικούσαν μεταξύ τους για τα πιοος από τους τρεις Ιεράρχες ήταν ο πιο μεγάλος.

Είχανε χωρισθεί σε τρία κόμματα, μαζί μ’ αυτούς είχε χωρισθεί και όλος ο λαός και η φιλονικία όλο και μεγάλωσε.

Για να σταματήσει λοιπόν το κακό, παρουσιάσθηκαν οι τρεις Ιεράρχες ένα βράδυ στον ύπνο του Επισκόπου Ευχέτη Ιωάννη, που ήταν άνθρωπος πολύ ενάρετος και του είπαν:

«Δεν υπάρχει μεταξύ μας καμιά διαφορά σε αξία και σε αγιοσύνη. Μπροστά στο Θεό είμαστε και οι τρείς ίσοι και όμοιοι».

Από την άλλη μέρα ο επίσκοπος Ιωάννης όρισε να γιορτάζονται οι τρεις Ιεράρχες όχι μονάχα την ημέρα που εόρταζε ο καθένας χωριστά, αλλά και σε μια κοινή και για τους τρεις γιορτή.

Έτσι σταμάτησαν οι φιλονικίες και από τότε γιορτάζουμε μαζί τους τρεις Μεγάλους Πατέρες της Εκκλησίας στις 30 Ιανουαρίου, σε όλα τα σχολεία και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Τους τρεις Ιεράρχες τους γιορτάζουμε και ξεχωριστά, τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο στις 13 Νοεμβρίου, τον Άγιο Βασίλειο στην 1η Ιανουαρίου και τον Άγιο Γρηγόριο στις 25 Ιανουαρίου.

Αντιγραφή για το «σπιτάκι της Μέλιας»

ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑ
Η ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΤΟΜΟΣ ΤΡΙΤΟΣ
1966-67

Εικόνα από: Ορθόδοξος Συναξαριστής

violet flower smiley