.

Παρουσιάσθηκε κάποτε μέ μεγαλοπρέπεια ἕνας δαίμων πολύ ὑψηλός καί τόλμησε νά εἰπῇ.

Ἐγώ εἶμαι ἡ δύναμη τοῦ Θεοῦ, καί Ἐγώ εἶμαι ἡ θεία πρόνοια, τί θέλεις νά σοῦ χαρίσω;

Τότε ἐγώ ἐπικαλούμενος τόν Κύριον τόν ἔφτυσα καί ἐπεχείρησα νά τόν κτυπήσω.

Καί μοῦ φάνηκε ὅτι τόν κτύπησα, καί ἀμέσως μόλις ἀκούσθηκε τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, ἐκεῖνος ὁ τόσον ὑψηλός μαζί μέ ὅλους τούς δαίμονές του ἐξαφανίσθηκε.

Κάποτε, σέ περίοδο πού ἐγώ νήστευα, ἦλθε ὁ παμπόνηρος ὡς μοναχός, καί κρατώντας στά χέρια του ψωμιά φανταστικά, μέ συμβούλευε λέγοντας· Φάγε καί σταμάτα νά κοπιάζεις τόσο πολύ· ἄνθρωπος εἶσαι καί σύ μπορεῖ νά ἀρρωστήσεις.

Ἐγώ ὅμως κατανόησα τό πονηρό του τέχνασμα καί σηκώθηκα νά προσευχηθῶ.

Ἐκεῖνος δέν ἄντεξε· ἐξαφανίσθηκε ἀμέσως καί φάνηκε νά βγαίνει ἀπό τήν πόρτα ὡς καπνός.

Πόσες φορές στήν ἔρημο δέν μοῦ ἔδειξε φανταστικό χρυσάφι, μόνο καί μόνο γιά νά τό ἐγγίσω μέ τά χέρια μου καί νά τό προσέξω!

Ἐγώ ὅμως ἔψαλλα μέ ὅλη τήν καρδιά μου καί ἐκεῖνος ἔλυωνε ἀπό τό κακό του.

Πόσες φορές μέ πλήγωναν καί ἔλεγα· «Τίποτε δέν θά μέ χωρίσει ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Καί τότε πλήγωνε ὁ ἕνας τόν ἄλλον.

Πλήν ὅμως ἐκεῖνος πού τούς ἔπαυε καί τούς καταργοῦσε δέν ἤμουν ἐγώ, ἀλλ’ ὁ Κύριος πού λέγει· «Ἔβλεπα τό σατανᾶ νά πίπτει σάν ἀστραπή ἀπό τόν οὐρανόν».

Ἐγώ ὅμως, τέκνα μου, ἐνθυμούμενος πάντοτε τό ρητό τοῦ Ἀποστόλου, «ἐφήρμοσα αὐτά στόν ἑαυτό μου», γιά νά μάθετε νά μήν ἀπογοητεύεσθε κατά τήν ἄσκηση καί νά μή φοβῆσθε τίς φαντασίες τοῦ διαβόλου καί τῶν δαιμόνων του.


* Μ. Ἀθανασίου, Ἔργα 11, ΕΠΕ, Θεσσαλονίκη 1976, σσ. 88-89.

.
Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τὴς Μέλιας»

.

«Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ὁ ἐν Σέρραις ἀθλήσας»

Διμηνιαῖο Περιοδικό Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης
Τεῦχος 246, Ἰανουάριος – Φεβρουάριος 2013

Εικόνα από:tinker-tinker-tinker

violet flower smiley