ΠΙΣΤΗ Η ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ

Ο άνθρωπος στα θέματα περί Θεού στοχάζεται και πιθανολογεί ανάλογα με τις γνώσεις του, που είναι πάντοτε πολύ φτωχές· και ανάλογα με τις λόγω των παθών του προκαταλήψεις του, που είναι πάντοτε πολύ πλούσιες!

Όμως οι γνώσεις του κάθε ανθρώπου για τον Θεό, είναι: πολύ φτωχές σε αντικειμενικότητα, αφού είναι εκ της γης· αφού δηλαδή προέρχονται από ένα εντελώς διαφορετικό κόσμο, που δεν έχει ούτε καν εικόνες, με βάσει τις οποίες θα μπορούσε να περιγράψει και να εκφράσει τις άϋλες πνευματικές πραγματικότητες· πολύ πλούσιες σε

υποκειμενισμό, αφού περνάνε μέσα από κάτι παραμορφωτικά κάτοπτρα, τα πάθη και τις προκαταλήψεις μας, που δεν μας αφήνουν, ούτε να δούμε την αλήθεια, ούτε να την καταλάβουμε όπως είναι, ούτε να την αγαπήσουμε όπως είναι.

Γι’ αυτό ο άνθρωπος, όσο περισσότερο στοχάζεται, τόσο περισσότερο σκοτίζεται. Και έτσι, όχι μόνο δεν φθάνει σε αληθινή και πραγματική γνώση του Θεού, αλλά αποπροσανατολίζεται, παίρνει λάθος δρόμο, και καταλήγει σε εντελώς λάθος συμπέρασμα.

Αντίθετα, όσο πιο πολύ ο άνθρωπος αναζητεί με ταπείνωση να μάθει, ποιό είναι το θέλημα του Θεού, τόσο πιο πολύ ο Θεός του δίνει φωτισμό.

Η μεγαλύτερη πνευματική αθλιότητα και κατάπτωση είναι, όταν ο άνθρωπος πάψει να καταλαβαίνει, τί διαφορά υπάρχει μεταξύ στοχαστικής αναζήτησης και υπακοής στην πίστη.

Τότε ο άνθρωπος δαιμονοποιείται. Και φθάνει (στο για τους άθεους υψηλό ιδανικό) «να στοχάζεται ελεύθερα»· δηλαδή αθεόφοβα.

Η πίστη, δεν ανεκαλύφθη· απεκαλύφθη· με τρόπο που αντέχει σε κάθε έλεγχο. Και μας εδόθει. Και αυτή η πίστη είναι ότι: «ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού και Σωτήρας του κόσμου».

Το νόημα και το μήνυμα της Ορθοδοξίας, δεν το εκφράζουν τα όποια τεχνολογήματα, καρπός μετατροπής της πίστης του Χριστού σε φονταμενταλιστικό ιδεολόγημα, αλλά πάνω απ’ όλα τα λειτουργικά μας κείμενα – στεναγμός της καρδιάς μας και δοξολογία μας προς τον Χριστό, για τις δωρεές Του σε μας.

.
(Ημερολόγιο 2013. εκδ. Ι. Μ. Νικοπόλεως και Πρεβέζης)

.

Αντιγραφή για το «σπιτάκι της Μέλιας»

.

«Ο ΤΗΡΩΝ»

Μηνιαία Έκδοση
Ι.Ν. Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος Μοναγρούλλι – Λεμεσός
Έτος 8ο , Αρ. Τεύχος 6ο , Ιανουάριος 2015

violet flower smiley