.

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝ. ΝΙΚΑΣ
Ταξίαρχος Στρατοῦ ἐ.ἀ.

Χαρά μεγάλη θά σκορπίσουν καί πάλι ἐφέτος οἱ χριστουγεννιάτικες καμπάνες στόν κόσμο ὁλόκληρο.

Χριστούγεννα! Ἡ μεγάλη ἑορτή πού δέν ἀφήνει ἀσυγκίνητο σχεδόν κανένα.

Κάτι ἔχει νά πεῖ σέ ὅλους. Κάποια χορδή τῆς ψυχῆς ὅλων θά ἀγγίξει. Κάτι θά θυμίσει.

Χριστούγεννα! Ἀλήθεια… Μέ πόσο φῶς εἶναι γεμάτη αὐτή ἡ λέξη. Πόση ἀγάπη καί εἰρήνη ἀκτινοβολεῖ! Πόση χαρά!

Ναί ἡ γέννησή Του μᾶς ἔδειξε ἀκόμη στό πρόσωπο καί μέ τή ζωή Του στή γῆ καί ἄλλες ἀλήθειες γιά τό Θεό ὅπως τήν παντοδυναμία Του μέ τήν κατάπαυση τῆς τρικυμίας, μέ τήν ἀνάσταση νεκρῶν, μέ τήν κυριαρχίαν ἐπί τῶν δαιμόνων, μέ τήν ἄμεση θεραπεία βαρέως νοσούντων κ.ἄ.

Μᾶς ἔδειξε τήν πανσοφία τοῦ Θεοῦ μέ τίς εὐεργεσίες πού σκόρπισε σέ ὅλη τή διάρκεια τῆς ζωῆς Του πρός κάθε ἄνθρωπο, καί μέ τήν ὑπέρτατη, τέλος, θυσία Του χάριν τῶν ἀνθρώπων.

Καί μέ ὅλα αὐτά μᾶς ἔδειξε συμπερασματικά ὅτι Αὐτός εἶναι ὁ λυτρωτής καί σωτήρας τοῦ κόσμου, τόν ὁποῖον ὁ Πατήρ ἔστειλε στή γῆ γιά τήν σωτηρία ὅλων μας.

«Οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενί ἡ σωτηρία», ἐπιβεβαιώνοντας ἔτσι μέ τή διακήρυξη τοῦ ἀγγέλου: «Εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαράν μεγάλην … ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ, ὅς ἐστι Χριστός Κύριος».

Τό φῶς ἑπομένως «τό τῆς γνώσεως» τό ἔχουμε ἀπόλυτη ἀνάγκη, ἀρκεῖ νά πιστεύουμε σ’ αὐτό. Δέν εἶναι ζωή χωρίς ἀλήθεια γιά τό Θεό.

Γι’ αὐτό καί χαιρόμαστε τά Χριστούγεννα. Διότι «ἀνέτειλε τό φῶς τό τῆς γνώσεως» καί μποροῦμε νά ζοῦμε ἀληθινά.

Γι’ αὐτήν τήν εὐλογία πού μᾶς ἔφερε ἀπό τόν Οὐρανό στή γῆ, ἄς τρέξουμε καί ἐφέτος στή Φάτνη Του γιά νά καταθέσουμε ἐκεῖ στό Βρέφος τῆς Βηθλεέμ μαζί μέ τούς ποιμένες καί τούς Μάγους τήν δοξολογία καί τίς εὐχαριστίες μας.

«Χριστός γεννᾶται δοξάσατε…!»

 .

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Μηνιαῖο περιοδικό Ἑλληνορθόδοξης Μαρτυρίας
Έτος 48ο – Δεκέμβριος 2014 – τεύχος 494

.
Εικόνα από: youtube.com

.

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τὴς Μέλιας»

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση με αναφορά στην πηγή : «το σπιτάκι της Μέλιας»