.

Ἐρώτησε κάποιος τὸν Στάρετς Ἀμβρόσιο τῆς Ὄπτινα:

Πάτερ, ὅταν, χωρὶς νὰ τὸ θέλω, περνοῦν ἀπὸ τὸν νοῦ μου αἰσχροὶ λογισμοί, ἁμαρτάνω;…

κουσε, παιδί μου,… τοῦ ἀπάντησε ὁ Στάρετς.

Κάποια ἀσκήτρια, ἡ Αἰκατερίνη Σενέϊσκαγια, ἐταλαιπωρεῖτο πολὺ καιρὸ ἀπὸ ἀκάθαρτες σκέψεις. Στὸ τέλος τὴν ἐπισκέφθηκε ὁ Χριστὸς καὶ ἀμέσως τὶς ἀπεμάκρυνε.

οῦ ἤσουν τόσο καιρό, γλυκύτατε Ἰησοῦ μου;… Τὸν ἐρώτησε.

-Ἤμουν μέσα στὴν καρδιά σου,… τῆς ἀπάντησε.

τὴν καρδιά μου;… Μά, ἀφοῦ εἶναι γεμάτη ἀπὸ ἀκάθαρτους λογισμούς;…

-Ἤμουν στὴν καρδιά σου, γιατὶ ἐσὺ κανέναν ἀπὸ τοὺς λογισμοὺς αὐτοὺς δὲν ἀποδέχθηκες.

Ἀντίθετα, προσπαθοῦσες νὰ τοὺς διώξεις. Δὲν μποροῦσες νὰ ἀπαλλαγῆς ἀπὸ αὐτοὺς καὶ ὑπόφερες. Ἀγωνιζόσουν ὅμως ἐναντίον τους. Ἔτσι μοῦ παραχωροῦσες μέρος στὴν καρδιά σου…

 Ποιό εἶναι λοιπὸν τὸ συμπέρασμα; Ὅταν δὲν συγκατατιθέμεθα στὶς ἄσχημες σκέψεις, δὲν ἔχουμε ἐνοχή.

.

ΣΤΑΡΕΤΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ.

Οἰκοδομὴ καὶ Παραμυθία

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ
ΑΦΙΔΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ἀριθμὸς τεύχους 2 – Δεκέμβριος 2012 – Ἰανουάριος – Φεβρουάριος 2013

.

Εικόνα από:tainacasatoriei.wordpress.com

.

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τὴς Μέλιας»

 

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση με αναφορά στην πηγή : «το σπιτάκι της Μέλιας»

Advertisements