.

Ἰωάννης Χρυσόστομος

Προτοῦ, λοιπόν, ὑψώσουμε ἱκετευτικά τά χέρια μας στόν οὐρανό, ἄς πάρουμε τή μεγάλη ἀπόφαση τῆς εἰλικρινοῦς μετάνοιας.

Ἐπειδή μέ τά ἴδια μας τά χέρια ἐκτελοῦμε πολλές ἁμαρτίες, γι’ αὐτό ἀκριβῶς ἔχει καθιερωθεῖ ὥστε, ὅταν τά ὑψώνουμε γιά προσευχή, νά μᾶς ὑπενθυμίζουν ὅτι αὐτά ὑπάρχουν μόνο γιά ἀγαθά ἔργα καί ὄχι γιά ἐκτέλεση πονηρῶν καί ἀδίκων πράξεων.

Ἔτσι θά θυμᾶσαι, ὅταν πρόκειται νά ἁρπάξεις κάτι ἤ νά χτυπήσεις κάποιον, ὅτι αὐτά τά χέρια θά τά ὑψώσεις στόν Θεό ὡς πνευματική θυσία τῆς προσευχῆς.

Γι’ αὐτό, σέ παρακαλῶ, μήν τά ντροπιάζεις, μήν τά κάνεις ἀνάξια ἐμφανίσεως στόν Θεό μέ τήν τέλεση ὁποιασδήποτε ἁμαρτίας.

Καθάριζέ τα μέ τήν ἐλεημοσύνη, μέ τή φιλανθρωπία, μέ τήν καλοσύνη καί μέ κάθε θεάρεστη πράξη, ὥστε καθαρά τά χέρια σου νά τά ὑψώνεις σέ προσευχή.

Ἄν δέν προσεύχεσαι ποτέ μέ χέρια λασπωμένα, πολύ περισσότερο μήν τό κάνεις μέ χέρια λερωμένα ἀπό τήν ἁμαρτία.

Κακό καί ἁμαρτία δέν εἶναι τό νά ὑψώνεις τά χέρια σου ἄπλυτα σέ θέση προσευχῆς, ἀλλά νά ὑψώνεις χέρια καταμολυσμένα ἀπό ἀναρίθμητα ἁμαρτήματα· αὐτό εἶναι φοβερό καί προκαλοῦμε τή λύπη τοῦ Θεοῦ καί τήν αὐτοτιμωρία μας.

Ἰωάννης Χρυσόστομος

.

ΚΙΒΩΤΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΙΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ 45 – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

.

Εικόνα από: ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE

.

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τὴς Μέλιας»

flower 5 smiley

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση με αναφορά στην πηγή : «το σπιτάκι της Μέλιας»