Τὸ φαγητὸ τοῦ Γέροντος Βιταλίου ἦταν πολὺ ἁπλό.

Ἔλεγε: «Ἂν στὸ τραπέζι ἔχουμε πάνω ἀπὸ τρία φαγητά, ὁ Ἄγγελος Φύλακας φεύγει»…

Ὁ ἴδιος ὁ πατὴρ Βιτάλιος ἔτρωγε λίγο, ὅμως τοῦ ἄρεσε νὰ βλέπει τοὺς ἄλλους νὰ τρῶνε καὶ νὰ χορταίνουν.

Τὸ παράδοξο ἦταν ὅτι αὐτοὶ ποὺ κάθονταν μαζί του στὸ τραπέζι χόρταιναν μὲ πολὺ λίγα.

Λέει μιὰ πνευματικὴ κόρη τοῦ πατρὸς Βιταλίου:

«Ὅταν ἐπισκεπτόμασταν τὸν πατέρα Βιτάλιο, σχεδὸν πάντα τρώγαμε μόνο πατάτες, ὅμως ἀκόμα καὶ τὰ πιὸ νόστιμα ἐδέσματα δὲν μποροῦν νὰ συγκριθοῦν μ᾿ ἐκεῖνο τὸ πολὺ ἁπλὸ φαγητό.

Τέτοια ζεστασιὰ καὶ ἀγάπη δὲν μποροῦσες νὰ βρεῖς πουθενὰ ἀλλοῦ στὴν γῆ»…

Ὅταν τὸν πατέρα Βιτάλιο ἐπισκέπτονταν Ἀρχιμανδρῖτες καὶ Ἐπίσκοποι ἔτρωγαν ἴδιο φαγητὸ ποὺ τρώγανε καὶ οἱ ἄλλοι, καὶ τὰ ἐπιτραπέζια σκεύη ἦταν πολὺ φτηνά.

«Σ᾿ ὅλη τὴν ζωή μας πρέπει νὰ μαθαίνουμε τὴν ταπείνωση», ἔλεγε ὁ πατὴρ Βιτάλιος.

.
(*) Ὁ Θαυμαστὸς Γέροντας Βιτάλιος, Βίος-Ἁγῶνες- Χαρίσματα, ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», σελ. 99, Θεσσαλονίκη 2008. Ἐπιμέλ. ἡμετ.

.

.Οἰκοδομὴ καὶ Παραμυθία

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ
ΑΦΙΔΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΛΛΑΔΟΣ
Ἀριθμὸς τεύχους 6 – Δεκέμβριος 2014 – Ἰανουάριος – Φεβρουάριος 2015

 

Εικόνα από:dhmitris.pblogs.gr

.

Αντιγραφή για το «σπιτάκι της Μέλιας»

Flower 5 emoticon (Flower emoticons)

Advertisements