Ζωγραφική αναπαράσταση της μάχης του Σαρανταπόρου. Οι Έλληνες τρέχοντας επιτίθενται στους Τούρκους που οπισθοχωρούν, έχοντας εγκαταλείψει ένα πυροβόλο τους. Οι Τούρκοι νεκροί, με τα κόκκινα φέσια, είναι περισσότεροι από τους Έλληνες νεκρούς.

.

Στὴν μάχη τοῦ Σαρανταπόρου, τὸ 1912, ἕνας γενναίος ἀνθυπολοχαγός, ἐπικεφαλῆς τῶν στρατιωτῶν του, ἐπληγώθηκε ξαφνικὰ ἀπὸ σφαῖρα ἐχθρικὴ καὶ ἔπεσε.

Οἱ στρατιῶτές του, ποὺ ἦταν παρέκει, ἔτρεξαν ἀμέσως νὰ τὸν βοηθήσουν.

Ὁ ἀνθυπολοχαγὸς ὅμως ἀρνήθηκε ἐπίμονα.

– Ἐμένα, εἶπε, θὰ μὲ πάρουν οἱ νοσοκόμοι.

᾽Εσεῖς προχωρεῖτε.

Καὶ πρόσθεσε μὲ τόνο διαταγῆς..

– Ἐμπρὸς ἐσεῖς.

᾽Εμπρός, ἐμπρός!

.

«Ὁ Διάδοχος Κωνσταντῖνος» Ν. Σπανδωνῆς (Διασκευή)

.

ΗΜΑΧΗ ΤΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ.

ΕΥΑΓΓ. Π. ΦΩΤΙΑΔΟΥ – ΗΛΙΑ Π. ΜΗΝΙΑΤΗ Γ. ΜΕΓΑ – Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ Θ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
1955

.

Η εικόνα από:.balkanwars

.

Αντιγραφή για το «σπιτάκι της Μέλιας»

flower 5 smiley