.

Ὁ Σταυρὸς τῆς Ἀγάπης Ἐκείνου καὶ ὁ προσωπικός μας Σταυρὸς

.

«Ἐγώ, παιδί μου, ἔχω ἕνα μεγάλο δρᾶμα στὴ ζωή μου…

Εἴκοσι μέρες ἀφοῦ ἀρραβωνιάστηκα, ἡ μνηστή μου ἀρρώστησε μὲ βαρὺ πυρετό…

Γιὰ νὰ μὴν πολυλογῶ, ἔπασχε ἀπὸ βαρειά φυματίωση…

Δὲν ἄλλαξα ἀπόφαση.

Τὴν παντρεύτηκα, καὶ ἀντὶ γιὰ εὐχὴ ὁ πατέρας μου μὲ φιλοδώρησε μὲ μιά… μούντζα καὶ τὸ κοσμητικὸ γκαζοντενεκέ»…

Ὁ καθένας στὴ θέση μου θὰ ἔφευγε καὶ θἆταν συγχωρεμένος.

Ἐγὼ ὅμως εἶδα ἐκείνη τὴν ὥρα μπροστά μου τὸ Σταυρό μου…

Εἶχα δικαίωμα νὰ Τὸν προσπεράσω;…

Μὲ ποιὰ δικαιολογία στὴν Ἀγάπη Ἐκείνου ποὺ σταυρώθηκε γιὰ μένα;…

Ὄχι! Τὰ πυρωμένα ἀπ᾿ τὴν θέρμη μάτια τῆς κοπέλλας θὰ μὲ ἀκολουθοῦσαν σ᾿ ὅλη τὴν ζωή μου…

Γιὰ ἑξῆντα χρόνια ἄνεσης στὴν γῆ νὰ προσπεράσω τὸν σταυρὸ ποὺ ἡ Ἀγάπη Του μοῦ ἔστειλε;…

Τὴν παντρεύτηκα καὶ τὴν περιποιοῦμαι…Ἑξῆντα χρόνια «Δόξα τῷ Θεῷ»!…

.

Οἰκοδομὴ καὶ Παραμυθία

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ
ΑΦΙΔΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΛΛΑΔΟΣ
Ἀριθμὸς τεύχους 6 – Δεκέμβριος 2014 – Ἰανουάριος – Φεβρουάριος 2015

.

Εικόνα από:oasisweb.gr

.

Αντιγραφή για το «σπιτάκι της Μέλιας»

flower 5 smiley

Advertisements