ΜΕΤΑΝΟΙΑnew.

Ἕνας ἀδελφὸς ρώτησε κάποιον γέροντα:

«Ἂν συμβεῖ, ἀπὸ ἐνέργεια τοῦ διαβόλου, νὰ πέσει κάποιος σὲ πειρασμό, δηλαδὴ σὲ πορνεία, τί θὰ γίνει μὲ ἐκείνους πού θὰ σκανδαλιστοῦν ἀπὸ αὐτό;»

Καὶ ὁ γέροντας τοῦ διηγήθηκε:

«Σὲ ἕνα κοινόβιο τῆς Αἰγύπτου ἦταν κάποιος διάκονος ὀνομαστός. Κάποιος ἀπὸ τὴν πόλη, ποὺ τὸν κατέτρεχε ὁ ἄρχοντας, κατέφυγε μὲ ὅλη του τὴν οἰκογένεια στὸ κοινόβιο.

Καὶ μὲ ἐνέργεια τοῦ διαβόλου ὁ διάκονος ἔπεσε μὲ μία ἀπὸ τὶς γυναῖκες ποὺ εἶχαν ἔρθει μαζὶ μὲ τὸν πολίτη.

Ὅταν τὸ πράγμα φανερώθηκε, ὅλοι καταντροπιάστηκαν.

Ὁ διάκονος τότε κατέφυγε σὲ κάποιον ἀγαπητὸ του γέροντα καὶ τοῦ εἶπε τὸ γεγονός.

Ὁ γέροντας εἶχε στὸ βάθος τοῦ κελιοῦ του κάτι σὰν κρύπτη, ποὺ τὴν ἤξερε καὶ ὁ διάκονος καὶ παρακάλεσε τὸν γέροντα νὰ τὸν ἀφήσει νὰ μπεῖ ἐκεῖ καὶ νὰ ταφεῖ κυριολεκτικὰ ζωντανός, χωρὶς νὰ τὸ ξέρει κανεὶς ἄλλος πέρα ἀπὸ τὸν γέροντα.

Καὶ ἐκεῖνος συμφώνησε.

Μπῆκε λοιπὸν ὁ διάκονος μέσα σὲ ἐκεῖνο τὸ σκοτάδι καὶ ἔδειξε στὸν Θεὸ ἀληθινὴ μετάνοια, πενθώντας ἀδιάκοπα γιὰ τὴν ἁμαρτία του, καὶ δὲν ἔτρωγε τίποτε ἄλλο, παρὰ μόνο ψωμὶ καὶ νερὸ ποὺ τοῦ ἔδινε πότε πότε ὁ γέροντας.

ΜΕΤΑΝΟΙΑ1newΠέρασε καιρός καὶ τὰ νερὰ τοῦ ποταμοῦ Νείλου δὲν ἀνέβηκαν ὡς συνήθως.*

Ὅλοι ἔκαναν γι’ αὐτὸ λιτανεῖες καὶ θερμοπαρακαλοῦσαν τὸν Θεό.

Σὲ κάποιον ἅγιο τότε φανέρωσε ὁ Θεὸς ὅτι, ἂν δέν ἔρθει ὁ τάδε διάκονος ποὺ κρύβεται στὸν τάδε μοναχό, τὰ νερὰ τοῦ ποταμοῦ δὲν θὰ ἀνεβοῦν.

Ὁ ἅγιος στὴ συνέχεια διηγήθηκε σὲ ὅλους ὅσα τοῦ φανέρωσε Θεός καὶ, ὅσοι ἄκουσαν, θαύμασαν.

Πῆγαν λοιπόν, ἔβγαλαν τὸν διάκονο ἀπὸ τὸν τόπο ὅπου κρυβόταν καὶ τὸν ἀνάγκασαν νὰ προσευχηθεῖ.

Καὶ μόλις προσευχήθηκε, ἀμέσως ἀνέβηκαν τὰ νερά.

Καὶ ὅσοι εἶχαν προηγουμένως σκανδαλιστεῖ ἐξαιτίας του, πολὺ περισσότερο ὠφελήθηκαν ἀπὸ τὴ μετάνοιά του καὶ δόξασαν τὸν Θεό».

* Ἡ στάθμη τῶν νερῶν τοῦ Νείλου ἀνεβαίνει κατὰ τοὺς θερινοὺς μῆνες, ὁπότε ὁ ποταμὸς πλημμυρίζει καὶ ἔτσι ποτίζονται οἱ καλλιέργειες.

Ἐδῶ τὸ ὅτι τὰ νερὰ δὲν ἀνέβηκαν σήμαινε καταστροφὴ τῶν καλλιεργειῶν ἀπὸ τὴν ξηρασία.


Ἀπὸ τὸν Εὐεργετινὸ, ἐκδ. Περοβόλι τῆς Παναγίας, 2001, τόμ. Α΄.


Περιοδικό Ρωμνιός

Διμηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ‘’ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ’’
Τεῦχος 3 – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

.

Αντιγραφή για το «σπιτάκι της Μέλιας»

flower 5 smiley