ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΑ

Η Ελληνική Σημαία υψώνεται στην Τριπολιτσά, έργο του Πέτερ Φον Ες

.

Ἀκούω κούφια τὰ τουφέκια,

ἀκούω σμίξιμο σπαθιῶν,

ἀκούω ξύλα, ἀκούω πελέκια,

ἀκούω τρίξιμο δοντιῶν.

.
Ὤ! τί νύκτα ἦταν ἐκείνη,

ποὺ τὴν τρέμει λογισμός!

Ἄλλος ὕπνος δὲν ἐγίνη

πάρεξ θάνατος πικρός.

.
Τῆς σκηνῆς ἡ ὥρα, ὁ τόπος,

οἱ κραυγές, ἡ ταραχή,

ὁ σκληρόψυχος ὁ τρόπος

τοῦ πολέμου καὶ οἱ καπνοί.

.
Καὶ οἱ βροντὲς καὶ τὸ σκοτάδι,

ὅπου ἀντίσκοφτε φωτιά,

ἐπαράσταιναν τὸν Ἅδη,

ποὺ ἐκαρτέρειε τὰ σκυλλιά.

.

«Ὕμνος εἰς τὴν Ἐλευθερίαν»                                Διονύσιος Σολωμὸς

 .2222

ΕΥΑΓΓ. Π. ΦΩΤΙΑΔΟΥ – ΗΛΙΑ Π. ΜΗΝΙΑΤΗ
Γ. ΜΕΓΑ – Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ – Θ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΙ 1955

.

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τὴς Μέλιας»

flower 5 smiley