Ἀναστασίας Κουρῆ Φιλολόγου

Ὁ ἃγιος Κοσμᾶς λέγεται ὅτι εἶναι ὁ μεγαλύτερος μετὰ τὴν ἅλωση Ἕλληνας καὶ πατέρας τοῦ νεοελληνικοῦ Ἔθνους, γιατὶ θυσιάστηκε γι’αὐτό.

Γεννήθηκε τὸ 1714 στὴν ἐπαρχία Ἀποκούρου τῆς Αἰτωλίας.

Ἀπὸ παιδὶ πονοῦσε ἡ ψυχή του γιὰ τὴ δουλεία τῶν ραγιάδων.

Ἔβλεπε ὅτι οὔτε δάσκαλος, οὔτε παπὰς ὑπῆρχε στὸ χωριὸ γιὰ νὰ τοὺς βαφτίσει χριστιανοὺς καὶ νὰ τοὺς διδάξει τὴν ἑλληνικὴ γλώσσα καὶ ἔτσι νὰ μάθουν γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ τὴν πατρίδα τους τὴν Ἑλλάδα. Τὰ πρῶτα γράμματα τὰ ἔμαθε μακριὰ ἀπὸ τὸ χωριό του σὲ διάφορα μέρη τῆς Ναυπακτίας.

Ἐπιθυμώντας νὰ λάβει ἀνώτερη παιδεία κατέφυγε στὴν Ἀθωνιάδα σχολὴ γύρω στὸ 1750. Τὸ 1759 ἔγινε μοναχὸς καὶ τότε ἔλαβε τὸ μοναχικὸ ὄνομα Κοσμᾶς ἀπὸ τὸ κοσμικό του Κώνστας.

Ἂν καὶ τὸ βάθος τῆς παιδείας του δὲν εἶναι πλήρως γνωστό,ἀπὸ τὸ ἱεραποστολικὸ του ἔργο ὅμως καὶ τὰ κηρύγματά του συνάγεται ὅτι εἶχε βαθιὰ ἐκκλησιαστικὴ καὶ πατερικὴ γνώση, ἀλλὰ καὶ γενικότερη παιδεία ποὺ τοῦ ἔδινε κάποια ἄνεση στὸ δύσκολο ἔργο του.

Ὁ πόθος του νὰ βοηθήσει καὶ νὰ νὰ περισώσει ὅ,τι ἀκόμη δὲν ἔχει χαθεῖ.

Ἔκανε τέσσερις περιοδεῖες.

Πολλὲς ἦταν οἱ δυσκολίες ποὺ συνάντησε, ἀλλὰ αὐτὲς ἦταν ποὺ τοῦ φούντωναν περισσότερό τόν ζῆλο νὰ διαδώσει παντοῦ τόν λόγο τοῦ Εὐαγγελίου καὶ νὰ σπείρει τὸν σπόρο γιὰ τὴν ἐλευθερία τῶν Ἑλλήνων.

Ἡ Ναύπακτος , τὸ Ἀγρίνιο καὶ τὸ Μεσολόγγι εἶναι οἱ πρῶτοι του σταθμοὶ ἐξόρμησης. Βαπτίζει καὶ κηρύττει στὰ ἑλληνικὰ χωριά. Περιοδεύει τὴ Θράκη,τὴ Στερεὰ Ἑλλάδα,τὴν Ἀχαΐα, τὴ Θεσσαλία, τὴ Μακεδονία, τὴν Ἤπειρο, τὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου καὶ τοῦ Ἰονίου, τμῆμα τῆς Σερβίας καὶ τὴ Βόρεια Ἤπειρο.

Γίνεται ἀκούραστος ταξιδευτής, ἀλλοῦ πεζοπορεῖ καὶ ὅπου χρειάζεται παίρνει τὸ καράβι.

Μυστικὰ καὶ ἀθόρυβα προσπαθεῖ νὰ θερμάνει τὴν ψυχὴ τῶν χριστιανῶν καὶ νὰ ἀνάψει τὴ φλόγα τῆς πίστης καὶ τῆς ἐλευθερίας. Νὰ τοὺς θυμίσει ποιοὶ ἦταν οἱ πρόγονοί τους καὶ νὰ τοὺς ἑτοιμάσει γιὰ τὸ μεγάλο ξεσήκωμα.

Ἀπὸ ὅπου πέρασε παρακινεῖ νὰ ἱδρύσουν σχολεῖα. Ἵδρυσε, ὅπως ἀναφέρει σ’ἐπιστολὴ πρὸς τὸν ἀδελφὸ του , γύρω στὰ διακόσια σχολεῖα γιὰ κοινὰ γράμματα καὶ δέκα ἑλληνικὰ σχολεῖα.

Μοιράζει βιβλία ἑλληνικὰ καὶ πατερικά καὶ ἀναζωπυρώνει τὴν ἐκκλησιαστικὴ ζωή.

Ἡ Κυριακὴ γίνεται ἡμέρα ἀργίας γιὰ ὅλους τοὺς χριστιανούς. Παρακινεῖ σὲ λαϊκὴ ἑνότητα μέσα στὴν ἐκκλησιαστικὴ παράδοση. Σκοπὸς του ἦταν ἡ ἀνάσχεση τῶν ἐξισλαμισμῶν ποὺ εἶχαν πυκνωθεῖ τὸν 18ο αἰώνα.

Τὸ κήρυγμα τοῦ Πατρο-Κοσμᾶ ἔβρισκε καὶ ἀντιδράσεις.

Οἱ Ἑβραῖοι τὸν κατηγόρησαν στοὺς Τούρκους διότι τοὺς χαλοῦσε τὸ παζάρι τῆς Κυριακῆς, ποὺ τὸ μετέφεραν στὸ Σάββατο κατόπιν προτροπῆς του. Τὸν συκοφάντησαν ὅτι ἦταν ὄργανο τῆς Ρωσίας.

Συνελήφθη κατ’ἐντολὴ τοῦ Κοὺρτ πασᾶ καὶ στὶς 24 Αὐγούστου τοῦ 1779 μαρτύρησε στὰ 65 του χρόνια, στὸ χωριὸ Κολικόντασι ἀνάμεσα στὸ Μπεράτι καὶ στὴ Μοσχόπολη.

Μιὰ συνοδεία 7 Τούρκων, τὸν γύμνωσαν καὶ τὸν κρέμασαν σ’ἕνα δέντρο καὶ στὴ συνέχεια τὸν πέταξαν στὸ ποτάμι.
Ὕστερα ἀπὸ τρεῖς ἡμέρες ὁ παπα-Μάρκος βρῆκε τὸ ἅγιο λείψανο νὰ ἐπιπλέει στὸ ποτάμι καὶ εὐλαβικὰ τὸ ἀνασύρει καὶ τὸ ἐνταφιάζει.

Ὁ Ἅγιος πέρασε στὴν αἰώνια ζωὴ καὶ στὴν ἱστορία τῆς Ἑλλάδας.

Ὁ ἃγιος καὶ ἐθνομάρτυρας Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς, δόξα καὶ καύχημα ὄχι μόνο τῆς Ἐκκλησίας μας ἀλλὰ ὅλου τοῦ ἔθνους τῶν Ἑλλήνων, εἶναι καὶ πρέπει νὰ εἶναι φωτεινὸ παράδειγμα γιὰ κάθε χριστιανὸ καὶ πατριώτη, ἰδιαίτερα σήμερα στὶς δύσκολες μέρες ποὺ περνάει ἡ χώρα μας.

Δύσκολες μέρες ὄχι μόνο οἰκονομικὰ,ἀλλὰ πρὸ πάντων πνευματικὰ καὶ ἠθικά, μὲ τὴ γλώσσα μας νὰ κακοποιεῖται, τὴ γενικὴ παιδεία νὰ φτωχαίνει καὶ τὴ θρησκεία τοῦ χριστιανοῦ νὰ διώκεται.

Πράγματα γιὰ τὰ ὁποῖα ὁ ΠατρὸΚοσμᾶς μόχθησε καὶ ἔδωσε τὴ ζωή καὶ ἔδωσε τὴ ζωή του.


«Ρωμνιός»
Διμηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ‘’ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ’’
Τεῦχος 8 – ΙΟΥΛΙΟΣ -ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012

.

 Φορητή εικόνα του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού στο χωριό Κολικόντασι της Βορείου Ηπείρου (19ος αιώνας), όπου μαρτύρησε ο άγιος από: agios-dimitrios.blogspot.com


Αντιγραφή για το «σπιτάκι της Μέλιας»

.

Σχετική ανάρτηση για τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό ΕΔΩ

Flower 5 emoticon (Flower emoticons)