Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Ἁγίου Ἰωάννη Χρυσοστόμου


Ἡ Ἐκκλησία εἶναι θεραπευτήριο καί ὄχι δικαστήριο τῶν ψυχῶν. Δέν καταδικάζει γιά τά ἁμαρτήματα ἀλλά παρέχει συγχώρηση τῶν ἁμαρτημάτων.

Τίποτα δέν κάνει τόσο χαρούμενη τή ζωή μας ὅσο ἡ εὐχαρίστηση πού νιώθουμε στήν Ἐκκλησία.

Στήν Ἐκκλησία συντηροῦν τή χαρά τους οἱ χαρούμενοι, στήν Ἐκκλησία ἀποκτοῦν τήν εὐθυμία οἱ στεναχωρημένοι καί τήν εὐφροσύνη οἱ λυπημένοι, στήν Ἐκκλησία βρίσκουν τήν ἀνακούφιση οἱ ταλαιπωρημένοι καί τήν ἀνάπαυση οἱ κουρασμένοι.

«Ἐλᾶτε» λέει ὁ Κύριος, «κοντά μου ὅλοι, ὅσοι εἶστε κουρασμένοι καί φορτωμένοι (μέ θλίψεις καί ἁμαρτίες), κι ἐγώ θά σᾶς ξεκουράσω» (Ματθ. 11:28).

Τί πιό ποθητό θά μποροῦσε νά ὑπάρξει ἀπ’ αὐτή τή φωνή;

Τί πιό γλυκό ἀπ’ αὐτή τήν πρόσκληση;

Ὁ Κύριος σέ προσκαλεῖ στήν Ἐκκλησία γιά πλούσιο γεῦμα.

Σέ μεταφέρει ἀπό τούς κόπους στήν ἀνάπαυση κι ἀπό τά βάσανα στήν ἀνακούφιση.

Σέ ἀπαλλάσσει ἀπό τό βάρος τῶν ἁμαρτημάτων σου.

Γιατρεύει τή στεναχώρια μέ τήν εὐχαρίστηση καί τή λύπη μέ τή χαρά.

Κανένας δέν εἶναι πραγματικά ἐλεύθερος καί χαρούμενος, παρά μόνο ἐκεῖνος πού ζεῖ γιά τόν Χριστό.

Αὐτός ξεπέρασε ὅλα τά κακά καί δέν φοβᾶται τίποτα!

Ἁγίου Ἰωάννη Χρυσοστόμου

.


EKΦΡΑΣΗ
ΔIMHNIAIA EKΔΟΣΗ
ΙΕΡΟΥ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΜΕΤΟΧΙΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΑ
Τεῡχος 150 Ἰανουάριος – Φεβρουάριος 2015


Αντιγραφή για το «σπιτάκι της Μέλιας»