Ρήγας Βελεστινλής

«Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά»

Δ. Σολωμός

«Το έθνος πρέπει να θεωρεί εθνικόν ,ότι είναι αληθές»

Α.Κάλβος

«Όσοι το χάλκεον χέρι
βαρύ του φόβου αισθάνονται
ζυγόν δουλείας ας έχωσι·

Θέλει αρετήν και τόλμην
η ελευθερία!!….»

«Καλήτερα , καλήτερα
διασκορπισμένοι οι Έλληνες
να τρέχωσι τον κόσμον
με εξαπλωμένην χείρα
ψωμοζητούντες……

Παρά προστάτας νάχωμεν!»

Γ. Μακρυγιάννης:

«Απ’ όλα τούτα καημένη πατρίδα, δε θα σωθούνε τα δεινά σου, ότι σιδερώνουν την αρετή εκείνοι όπου σε κυβερνούν και τώρα κατατρέχουν το δίκαιο και την αλήθεια και με ψέματα
και με σπιγούνους γυρεύουν να σε λευτερώσουν.

Μήτε τώρα είσαι καλά, μήτε δια το μέλλον σου, με τους ανθρώπους οπού σε τριγυρίζουν , πολιτικούς, σπιγούνους και αξιωματικούς»

 «Αρχή και τέλος παλαιόθεν και ως τώρα, όλα τα θεριά πολεμούν να μας φάνε και δε μπορούνε· τρώνε από μας και μένει και μαγιά…»

Κι αυτό γιατί η ψυχή του Έλληνα είναι πολύ βαθιά!!!

.

«ΠAΛAIOXΩPI» TPIMHNIAIA EΦHMEPIΔA  του Συλλόγου των Απανταχού Παλαιοχωριτών

ETOΣ 32ο – Aριθμός φύλλου: 142 – Ιανουάριος- Φεβρουάριος – Μάρτιος 2011

.

Εικόνα από:polydrososparnassou

.

Αντιγραφή Μέλια για το «σπιτάκι»

Flowers emoticon (Flower emoticons)