Η εικόνα από:www.tdmhellas.gr

 Οἱ Σουλιῶτες ἐπωφελήθηκαν ἀπὸ τὸν ἐμφύλιο πόλεμο τῶν Τούρκων στὴν Ἤπειρο καὶ ξαναγύρισαν στὴν πατρίδα τους, στὸ ἡρωϊκὸ Σούλι.

Ὅταν ὅμως ὁ Χουρσὶτ νίκησε τὸν Ἀλῆ-πασᾶ, τὰ ἔβαλε καὶ μὲ τοὺς Σουλιῶτες, γιατὶ δὲν ἤθελε νὰ εἶναι κοντὰ στὰ Γιάννενα μιὰ ἐμπειροπόλεμη ὁμάδα ῾Ελλήνων.

Οἱ Σουλιῶτες ζήτησαν τὴ βοήθεια τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης.

Ὁ πρόεδρος Ἀλέξανδρος Μαυροκορδάτος, ποὺ βρισκόταν τότε στὸ Μεσσολόγγι, δέχτηκε νὰ βοηθήση τοὺς Σουλιῶτες καὶ συγκέντρωσε στράτευμα ἀπὸ 6.000 ἄνδρες καὶ μ’ αὐτὸ προχώρησε πρὸς τὴν Ἤπειρο.

Στὴν ἐκστρατεία αὐτὴ πῆραν μέρος καὶ ξένοι ἐθελοντές φιλέλληνες μὲ ἀρχηγὸ τὸ Νόρμαν.

Ὁ Μαυροκορδάτος ὅμως δὲν ἦταν στρατιωτικὸς καὶ δὲ γνώριζε τὴ στρατηγικὴ καὶ πολεμικὴ τέχνη.

Γι’ αὐτὸ ἔκανε πολλὰ σφάλματα καὶ ἔγινε ἀφορμὴ νά ἀποτύχη ἡ ἐκστρατεία ἐκείνη. Τὸ μεγαλύτερο σφάλμα του ἦταν ποὺ ἀνάλαβε αὐτὸς τὴν ἀρχηγία του στρατοῦ καὶ δὲ διόρισε ἀρχιστράτηγο τὸ κατάλληλο στρατιωτικὸ πρόσωπο.

῎Επειτα χώρισε τὸ στράτευμα σὲ τρεῖς ὁμάδες καὶ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἐξασθένισε τὴ μαχητικὴ του ἀξία.

Τὴ μιὰ ὁμάδα ἀπὸ ἐμπειροπόλεμους Μανιάτες μὲ τὴν ἀρχηγία τοῦ ἥρωα τοῦ Βαλτετσίου Κυριακούλη Μαυρομιχάλη ἔστειλε μὲ πλοῖα στὸ Φανάρι. Τὴν ἄλλη μὲ ἀρχηγὸ τὸν Μάρκο Μπότσαρη ἔστειλε στὴν Κιάφα.

Τὴν τρίτη καὶ τὸ σῶμᾳ τῶν φιλελλήνων ὁδήγησε ὁ ἴδιος ῶς τὸ χωριὸ Πέτα κοντὰ στὴν Ἄρτα.

Ὁ Μαυρομιχάλης μόλις ἀποβιβάστηκε στὸ Φανάρι κυκλώθηκε ἀπὸ τὰ στρατεύματα τοῦ Ὀμέρ Βρυώνη. Πολέμησε μὲ γενναιότητα ἀλλὰ οἱ δυνάμεις των Τούρκων ἦσαν πολὺ ἀνώτερες καὶ σκοτώθηκε ἄδικα μὲ τὸ μεγαλύτερο μέρος τῶν συμπολεμιστῶν του.

Κατὰ τοῦ Μαυροκορδάτου ὁ Χουρσὶτ ἔστειλε τὸν Μεχμὲτ Πασᾶ ἤ Κιουταχὴ μὲ 6000 στρατό. Αὐτὸς κατασκόπευε τὶς κινήσεις τῶν ῾Ελλήνων κοντά στὸ χωριὸ Πέτα καὶ στὴν κατάλληλη στιγμὴ τοὺς περικύκλωσε καὶ τοὺς χτύπησε.

Καὶ ἐδῶ οἱ Ἕλληνες πολέμησαν γενναῖα, ἀλλὰ χωρὶς ἀποτέλεσμα, γιατὶ οὔτε ἀρχηγὸς ὑπῆρχε οὔτε πολεμικὸ σχέδιο. Οἱ φιλέλληνες πολέμησαν σάν ἥρωες, ἀλλὰ σκοτώθηκαν σχεδὸν ὅλοι.

Μόνο ὁ Νόρμαν κατόρθωσε νὰ σωθῆ καὶ νὰ γυρίση στὸ Μεσολὸγγι. ᾽Εκεῖ εἶχε γυρίσει καὶ ὁ Μαυροκορδάτος ποὺ ἡ τύχη θέλησε νὰ γλυτώση.

Ἡ μάχη τοῦ Πέτα ἦταν ἀληθινὴ καταστροφὴ γιὰ τοὺς Ἕλληνες. ῾Η ἐκστρατεία αὐτὴ εἶχε τραγικὸ τέλος καὶ οἱ δυστυχεῖς Σουλιῶτες ἀναγκάστηκαν γιὰ δεύτερη φορὰ νὰ φύγουν ἀπὸ τὴν πατρίδα τους στὰ ῾Εφτάνησα.

Ἀπὸ ἐκεῖ πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς ἦρθαν στὴν Ἑλλάδα καὶ συνέχισαν τὸν ἀγώνα τους κατὰ τῶν Τούρκων.

.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ
Γ.ΚΑΦΕΝTZH
ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
1974

.

ΠΕΤΑ

.

Αντιγραφή για τὸ «το σπιτάκι της Μέλιας»

.

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση με αναφορά στην πηγή «το σπιτάκι της Μέλιας»