ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ

Τὸ ἡμερολὸγιο γράφει σήμερα:

24 ΜΑΡΤΙΟΥ

Δυὸ μεγάλες γιορτὲς εἶναι αὔριο. Τὰ παιδιὰ στολίζουν τὸ σχολεῖο με μυρτιές, μὲ δάφνες, μὲ σημαῖες, μὲ εἰκόνες!

Στὴ μέση τοῦ τοίχου, ἐπάνω ἀπὸ τὴν ἕδρα τοῦ δασκάλου, εἶναι μιὰ ὡραία εἰκὸνα τῆς Παναγίας.

Τὰ παιδιὰ τὴν παρατηροῦν μέ προσοχή: Ἡ Παναγία σταυρώνει τὰ χέρια καὶ κλίνει τὸ κεφάλι· ἀπέναντι ἕνας ἄγγελος, μὲ τὶς φτεροῦγες του κλεισμένες, μιλεῖ μὲ πολὺ σεβασμὸ στὴν Παναγία!

Τὰ παιδιὰ δίνουν ἐξαιρετικὴ προσοχὴ στὴν εἰκόνα αὐτή. Κι ὁ δάσκαλος τοὺς διηγήθηκε τὴν ἱστορία τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου.

Τὰ παιδιὰ ἀποφάσισαν νὰ σχεδιάσουν ἐπάνω σὲ γαλάζιο χαρτί, μὲ κεφαλαῖα γράμματα, τὰ λόγια, ποὺ εἶπε ὁ Ἄγγελος στὴν Παναγία:

ΧΑΙΡΕ ΚΕΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΜΑΡΙΑ!

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΕΤΑ ΣΟΥ!

῎Επειτα νὰ τὰ κόψουν μὲ τὰ ψαλιδάκια τους, νὰ τὰ κολλήσουν μὲ γόμα ἐπάνω σὲ λευκὸ χοντρὸ χαρτὶ καὶ νὰ τὰ τοποθετήσουν κάτω ἀπὸ τὴν εἰκὸνα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ.

Τὸ ἔκαμαν· κι ἐφαίνονταν ὡραῖα τὰ γαλάζια γράμματα ἐπάνω στὸ λευκὸ χαρτόνι.

Κάτω – κάτω σὲ μιὰ εἰκόνα εἶναι γραμμένο:

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ

σὲ ἄλλη: ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ἄλλη γράφει: ΓΕΡΜΑΝΟΣ

ἄλλη: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ

ἄλλη: Ο ΔΙΑΚΟΣ

ἄλλη: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΩΔΕΚΑΤΟΣ

ἄλλη: ΑΛΒΑΝΙΑ – ΠΙΝΔΟΣ

ἄλλη: ΟΧΥΡΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Πολλὰ παιδιὰ ξαίρουν κάτι ἀπὸ τὸ σπίτι τους καὶ μποροῦν νὰ εἰποῦν δυὸ λὸγια γιὰ τὸν Κολοκοτρώνη καὶ γιὰ τοὺς ἄλλους ἥρωες.

Ὁ δάσκαλος τοὺς τὰ ἐξήγησε ὅλα· τοὺς εἶπε πόσο ἀγωνίστηκαν οἱ ἥρωες τοῦ 21 γιὰ τὴν ἐλευθεριά μας! τοὺς εἶπε ἀκόμη, πὼς κι αὐτὸς ὁ ἴδιος ἐπολεμησε πολλὲς φορὲς στὸ πλευρὸ τοῦ Βασιλιᾶ, γιὰ νὰ μεγαλώση ἡ ῾Ελλάδα μας.

Τὰ μεγάλα παιδιὰ ἔκαμαν σημαιοῦλες καὶ ἐθνόσημα μὲ χαρτιὰ ἄσπρα καὶ γαλάζια!

῎Εστειλαν καὶ σ’ ὅλα τὰ παιδάκια τῆς Δευτέρας τάξεως ἀπὸ μιὰ σημαία. ᾽Εθνόσημα ἔκαμαν μόνα τους τὰ παιδιὰ τῆς Δευτέρας κι ἔστειλαν καὶ στὰ μικρά τῆς Πρώτης.

Τὸ ἀπόγευμα ἔγινε ἐπίσημη γιορτὴ στὸ σχολεῖο. Τὰ μεγάλα παιδιὰ εἶπαν ποιήματα κι ἔβγαλαν λόγους. ῎Επαιξαν κι ἑνα πατριωτικὸ δραματάκι.

῞Ενα παιδάκι ἀπὸ τὴ Δευτέρα τάξη εἶπε τὸ ποίημα:

Σὲ κάθε τῆς Ἑλλάδος μας μεριά,

ἡ γαλανὴ σημαία κυματίζει.

Στὴ θάλασσα καὶ σ’ ὅλη τὴ στεριά,

ἡ θεία τῶν προγόνων λευτεριὰ

τὴ δὸξα στὰ παιδιά μας τὴ χαρίζει.

Στὰ κάστρα στὰ βουνὰ καὶ στὰ χωριά,

κάθ’ Ἕλληνας μὲ πόθο ξεστομίζει:

«Ζήτω ἡ Ἑλλάδα, ζήτω ἡ λευτεριά!»

Ι. Πολέμης

.

Χ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑ
1949

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τὴς Μέλιας»