Ο ΜΑΡΤΗΣ

.

῞Ενας μικρὸς μαθητής, ὁ Λυκοῦργος Γρηγοριάδης, ἔλεγε πέρυσι, σὰν τώρα:

– Σὴμερα ὁ ἥλιος εἶναι πιὸ ζεστός! ῾Ο οὐρανὸς φαίνεται πιὸ καθαρὸς· τὰ δέντρα στὴν ἀντικρυνὴ πλαγιὰ τοῦ βουνοῦ ξεχωρίζουν καθαρὰ – καθαρὰ καὶ φαίνονται πιὸ πράσινα ἀπὸ άλλοτε.

Ὁ ἡμεροδείχτης μας σήμερα μᾶς δείχνει:

1 Μαρτίου: Εἶναι ὁ τρίτος μήνας τοῦ χρόνου. Πόσα ἀκούστηκαν στὴ γειτονιὰ γιὰ τὸ Μάρτη! ῎Ελεγαν καὶ καλά, ἔλεγαν κι ἄσχημα.

– Μὰ ἐγώ, ἔλεγε ὁ Λυκοῦργος, ἐπίστεψα τὴ μητέρα μου, ποὺ μοῦ εἶπε:

«Θὰ ἰδῆς μοναχὸς σου πόσα καλὰ θὰ φέρη ὁ Μάρτης. Μόνο πρόσεξε νὰ κρατῆς σημείωση στὸ ἡμερολὸγιο, ποὺ σοῦ χάρισε ὁ θεῖος σου.

Αὐτὸ τὸ ἡμερολὸγιο ἔχει ἀρκετὴ θέση κάτω ἀπὸ κάθε ἡμερομηνία μπορεῖς νὰ γράφης ἐκεῖ λίγες λέξεις· καὶ στὸ τέλος τοῦ μηνὸς θὰ μιλὴ-σωμε μαζί».

Πόσα πράματα ἔγραψε ὁ Λυκοῦργος! Διαβάστε μερικὲς σημειώσεις ἀπὸ τὸ ἡμερολόγιό του!

8 Μαρτίου: ῾Ο κῆπος τοῦ σχολείου μας ἐγέμισε ἀπὸ λουλούδια κι ἀπὸ πεταλοῦδες. Τί ὡραῖες πεταλοῦδες! Τί χνουδᾶτα καὶ πολύχρωμα φτερά! Μιὰ τρελλὴ πεταλούδα ἐχὸρευε, ὅλο ἐχὸρευε! ᾽Εμάθαμε νὰ τραγουδᾶμε τὴν πεταλούδα.

14 Μαρτίου: Οἱ πασχαλιὲς στὸν κῆπο τοῦ σχολείου ἐφούσκωσαν· τὰ τσαμπιά τους εἶναι γεμᾶτα λευκὰ μπουμπούκια, ποὺ μὸλις ἀνοίγουν τὰ ματάκια τους!

16 Μαρτίου: ᾽Επήγαμε ἐκδρομή. Στὸ μεγάλο βουνὸ λιγοστεύουν τὰ χιόνια! Ἄρχισε νὰ τὰ λυώνη ὁ Μάρτης.

18 Μαρτίου: Εἶδα ἕνα κοπάδι πρόβατα. Τί ὄμορφα ἦσαν τ’ ἀρνάκια! Ὁ τσοπᾶνος ἐκρατοῦσε στὴν ἀγκαλιά του ἕνα ἀρνάκι ἄσπρο – ἄσπρο, σάν τὸ χιὸνι. Τὸ μικρούλι!… Θὰ κουράστηκε φαίνεται! Ἡ μητέρα του ἀκολουθοῦσε βελάζοντας· θὰ τὸ ζητοῦσε, πιστεύω!

21 Μαρτίου: ῏Ηρθαν τὰ χελιδόνια! ᾽Εγέμισε τὸ χωριὸ χελιδόνια! Πάρα πολλὰ πετοῦν γύρω στὴν εκκλησία, κι ἄλλα στὰ σπίτια. Εὗγε Μάρτη! Εὗγε σου! ᾽Εσὺ μᾶς τἄφερες!

25 Μαρτίου: ῾Ο Εὐαγγελισμὸς τῆς Παναγίας καὶ ἡ μεγάλη γιορτὴ τῆς Πατρίδος μας. Εἴχαμε φτιαγμένες στὴν τάξη σημαῖες ἀπὸ χαρτί τὶς ἐβαστούσαμε στὴ γιορτὴ σὴμερα· ἐφορεσαμε καὶ ὡραῖα ἐθνὸσημα, σὰν παράσημα!

31 Μαρτίου: Ἡ μητέρα μου μοῦ εἶπε:

Βλέπεις παιδί μου! Ὁ Μάρτης εἶναι ὁ πρὸσκοπος τῆς ἀνοίξεως κι ἄλλαξε ὅλη τὴ φύση· τὴν ἔκαμε καινούργια!

῎Εκαμε ὑπερβολικὴ εὐχαρίστηση στὴν τάξη αὐτὸ τὸ ἡμερολὸγιο.

Τὰ παιδιὰ ἐπῆραν ἀπὸφαση νὰ κρατήσουν κι αὐτὰ ἡμερολόγια· ἔλεγαν μάλιστα, πὼς θὰ τὰ στείλουν καὶ σέ ἄλλα σχολεῖα, γιὰ νὰ τὰ διαβάζουν τὴν ἐρχόμενη χρονιά.


Χ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
1949

.

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τὴς Μέλιας»