Εικόνα από:wallpaperweb.org


Ο Θεός δεν σου στέλνει

τους ανθρώπους που θες,

σου στέλνει τους ανθρώπους

που χρειάζεσαι!

 

Να σε βοηθήσουν, να σε πληγώσουν,

να σε αφήσουν, να σε αγαπήσουν

και να σε κάνουν αυτό

που προόριζε Εκείνος να γίνεις!

 .
Πηγή: ΑΓΚΥΡΑ