Εικόνα από:www.sodeia.net


AΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: Μιά Σουβαλιώτισσα θυμάται

.

.

.

Πηγή:ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ – ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Η ΣΟΥΒΑΛΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ»