(π. Μιχαήλ Σαντοριναίος)


– Ο Χριστός ήταν ο πρώτος ομαδάρχης διδάσκοντας τους μαθητές του.

– Τον παραδέχονταν όλοι ως διδάσκαλο (φίλοι και εχθροί)

– Ο Χριστός δίδασκε με τα λόγια αλλά και με τη ζωή του

– Όλη η διδασκαλία Του ήταν μια προσευχή

– Ο Χριστός ήταν «ο καλός ποιμήν»

– Το Χριστό κυνήγησαν και κατηγόρησαν πρώτα για τη διδασκαλία Του (άρα κι εμάς)

Γνώριζε καλά τους μαθητές Του

– Ήταν ευγενής στις παρατηρήσεις Του, μερικές φορές και αυστηρός.

– Η μελέτη του λόγου του Θεού απαραίτητο στήριγμα του ομαδάρχη

– Το πρότυπό μας στη διακονία μας το πρόσωπό Του.


Πηγή:ΑΓΚΥΡΑ