Τοῦ Βασίλη Χαραλάμπους

Σμιλεμένα ἀσκηταριὰ

στῶν Καρουλίων τὰ βράχια

τὰ δεητικὰ ἐτοῦτα

ἀνάγλυφα θωράκια τ’ Ἄθωνα

διαλαλοῦνε στὸ Ὅρος τοῦτο

τὸν ἰαμβικόν τῆς μετανοίας κανόνα.

Κι ἀφανεῖς θεοφορούμενοι ἀσκητὲς

ξενιζόμενοι εἰς ἄξενα βράχια

τὴν ξενίαν ἐπιζητοῦν

«ἐν τῇ τῶν πραέων γῆ».

.

Ἀπὸ τὴν ποιητικὴ συλλογὴ «Ἀθωνικὸν κατζίον»

.

Πηγή: Ρωμαίικο Οδοιπορικό

Εικόνα από Ι.Ν.ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ