Το χωριό το 1922 Εικόνα από:adrianou125.blogspot.com

Της Ελένης Μουστιάκα – Μπατσαρά

1. Ο Θεγός φοβήθηκε πε το υστερνό τον άρχοντα = Από εκείνους που απέκτησαν πρόσφατα δύναμη να φοβάσαι.

2. Ο κόκορας κορακόπλο καν’, αηδόνι δε γκάν’ =κατά τους προγόνους και οι απόγονοι.

3. το καλό τα’ απίδ’ τρώει ντο, τα’ άγριο το γουρούν’ = πολλά πράγματα τα χαίρονται οι ανάξιοι

4. Η γουρνότριχα μεταξότριχα δε γίνεται = Δύσκολα αλλάξει ένα πράγμα. Λέγεται κυρίως για τον χαρακτήρα των ανθρώπων.

5. Πε τ’ αμάξ’ πιάν’ το λαγό = Κάνει ψύχραιμα ήσυχα την δουλειά του.

6. Πέρσι πέρασ’ ο λαγός και φέτο δώκε τσίκνα = Συζήτηση άσκοπη για πολύ περασμένα πράγματα, που έχουν χάσει την επικαιρότητα.

7 .Και συ κακό μπάλωμα και γω κακό βελόνι = Το κακό με το κακό πληρώνεται, όπως μου φέρεσαι σε φέρομαι.

8.Μία στα τσάκνα η μπάμπω, δυό στα τσάκνα η μπάμπω, τρείς και η κακή της μπάμπως = Η υπερβολή είναι πάντα επιζήμια.

9. Το κακό το ξύδ’ τ’ αγγειό τ’ μαραίνει = Ο κακός βλάπτει το ίδιο το συμφέρον του, τους δικούς του.

10.Ο ποτκός δεν είχε τρύπα έσυρνε και μια κολοκύθα = Για εκείνους που επιχειρούν ανώτερα από τις δυνάμεις τους.

11. Κάθε πρόβατο πε τη γκουτσούνα του κρεμνιέται = Καθένας βαδίζει με την τύχη του.

Από το «ΛΕΥΚΩΜΑ 1991» της Θρακικής Εστίας Βεροίας

Πηγή: ΘΡΑΚΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ