– Γέροντα, τι σημαίνει: «Μνήμη Θεού, όρασις Θεού»;

– Μνήμη Θεού σημαίνει ότι ο νους είναι στον Θεό, ζη ο άνθρωπος τον Θεό, οπότε βλέπει παντού τον Θεό.

Αυτός που κατορθώνει να έχη συνέχεια τον νου του στον Θεό, αισθάνεται συνέχει την παρουσία του Θεού και συγκλονίζεται από ευγνωμοσύνη, γιατί όλα τα βλέπει ως ευλογία του Θεού.

Μια ματιά να ρίξη γύρω του, καταλαβαίνει ότι ο Θεός παρακολουθεί όχι μόνον τον άνθρωπο, αλλά και όλο το σύμπαν, και στις πιο μικρές και ασήμαντες λεπτομέρειες.

Όπου να κοιτάξη, βλέπει τα μεγαλεία του Θεού.

Ρίχνει μια ματιά στον ουρανό και αλλοιώνεται από την παρουσία του Θεού.

Ρίχνει μια ματιά στην γη, βλέπει τα πουλιά, τα δένδρα, και  βλέπει τον Θεό, τον Δημιουργό τους.

Αυτό είναι και προσευχή, είναι και μνήμη του Θεού.


Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου, Λόγοι ΣΤ΄, Περί Προσευχής, έκδοση Ιερόν Ησυχαστήριον Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος», Σουρωτή Θεσσαλονίκης, 2012, σσ. 185-186.

.

 

Πηγή: ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ