Η Σύμβαση  του Ο.Η.Ε. για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος της ‘’γενοκτονίας’’ στο άρθρον 2 αναφέρει:

Εις την παρούσαν Σύμβασιν, ως γενοκτονία νοείται οιαδήποτε εκ των κατωτέρων πράξεων, ενεργουμένη με την πρόθεσιν ολικής η μερικής καταστροφής ομάδος, εθνικής, εθνολογικής, φυλετικής ή θρησκευτικής:

Φόνος μελών της ομάδος.

Σοβαρά βλάβη της σωματικής ή διανοητικής ακεραιότητας των μελών της ομάδος.

Εκ προθέσεως υποβολή της ομάδος εις συνθήκας δυναμένας να επιφέρωσιν την πλήρην ή την μερικήν σωματικήν καταστροφής αυτής.

Μέτρα αποβλέποντα εις την παρεμπόδισιν των γεννήσεων εις τους κόλπους ορισμένης ομάδος.

Αναγκαστική μεταφορά παίδων εις ετέραν ομάδαν.

.

 Σημ. Κάτι περισσότερο από 1.000.000 Έλληνες της περιοχής του Πόντου υπέστησαν την βίαιη παράβαση των παραπάνω προαναφερομένων από το σύγχρονο κράτος της Τουρκίας και τον εμπνευστή αυτής Κεμάλ Ατατούρκ.

 .

Σημ. 2 Λίγα μόνο από τα πολλά που αναφέρει η σύμβαση του Ο.Η.Ε. , αλλά αρκετά ακόμη και για τον μη γνώστη στοιχειώδους  ιστορίας, ούτως ώστε να αντιληφθεί γιατί διεκδικούμε το δικαίωμα στην μνήμη…

Πηγή: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ