Φωτογραφία από:gigenisagriniotis.blogspot.com

Παιχνίδια που παίζανε τα παιδιά της Θεσσαλονίκης στη δεκαετία του 1970

Παιχνίδια που παίζανε τα παιδιά στην Ελλάδα στα μέσα περίπου του 20ου αιώνα

Πως παιζότανε τα όμορφα παιδικά ομαδικά παιχνίδια της γειτονιάς.

Παιχνίδια που παίζανε τα αγόρια στα μέσα του 20ου αιώνα

Παλιά παιδικά παιχνίδια από τα μέσα περίπου του 20ου αιώνα στην Ελλάδα.

Τα παιχνίδια που παίζανε τα παιδιά στις γειτονιές και τις αλάνες στην Ελλάδα, στα μέσα περίπου του 20ου αιώνα.

Πως παιζότανε τα όμορφα παιδικά ομαδικά παιχνίδια της γειτονιάς. Μέρος 1ο

Πως παιζότανε τα όμορφα παιδικά ομαδικά παιχνίδια της γειτονιάς. Μέρος 2ο

Πως παιζότανε τα όμορφα παιδικά ομαδικά παιχνίδια της γειτονιάς. Μέρος 3ο

Πως παιζότανε τα όμορφα παιδικά ομαδικά παιχνίδια της γειτονιάς. Μέρος 4ο

Πως παιζότανε τα όμορφα παιδικά ομαδικά παιχνίδια της γειτονιάς. Μέρος 5ο

Πως παιζότανε τα όμορφα παιδικά ομαδικά παιχνίδια της γειτονιάς. Μέρος 6ο