Αγία Σκέπη Πτολεμαίδος – Δ’ Χαιρετισμοί

Τους Χαιρετισμούς προς την Παναγία Μητέρα Του Χριστού μας ψάλλει ο Ιεροδιάκονος Π. Τιμόθεος.